Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 2.3 POPC poddziałania 2.3.1 (Typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

29 sierpnia 2018, 13:10
projekt centrum
Fot. Logo Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Rys. CPPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w wyniku procedury odwoławczej zaktualizowana została Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu rozstrzygniętego w dniu 29.05.2018 r. w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 ogłoszonym dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Zaktualizowana lista projektów rekomendowanych do dofinansowania, ze wskazaną wysokością wnioskowanej kwoty dofinansowania i ilością otrzymanych punktów znajduje się poniżej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja

CyberDefence24
CyberDefence24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets CyberDefence24