Reklama

Polityka i prawo

Zakończenie budowy Jednolitego Rynku Cyfrowego priorytetem RE na lata 2018-2019

Fot. European People's Party/Flickr/CC 2.0
Fot. European People's Party/Flickr/CC 2.0

Na marginesie posiedzenia Rady Europejskiej 14-15 grudnia 2017 r. Premier Estonii Jüri Ratas, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani oraz Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podpisali wspólną deklarację przedstawiającą priorytety Unii Europejskiej na lata 2018-2019. Oprócz działań na rzecz bezpieczeństwa obywateli, polityki migracyjnej czy wzrostu zatrudnienia, państwa członkowskie oraz Instytucje Unii Europejskiej zobowiązały się do podjęcia działań na rzecz ostatecznego ustanowienia jednolitego rynku cyfrowego.

Przyjęty w dniu dzisiejszym dokument wymienia projekty, którym zostanie nadany priorytet w kolejnym cyklu procesu legislacyjnego. Celem jest przyspieszenie prac nad przedłożonymi projektami - możliwe doprowadzenie ich do końca przed kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w 2019 r. W zakresie działań na rzecz budowy jednolitego rynku cyfrowego wskazano na konieczność zakończenia prac nad nowelizacją przepisów dotyczących sektora łączności elektronicznej, ustanowienia wyższych norm ochrony konsumentów w przypadku sprzedaży przez Internet i sprzedaży na odległość (zarówno produktów cyfrowych, jak i produktów fizycznych) oraz poprzez zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Czytaj więcej: Śródokresowy przegląd strategii jednolitego rynku cyfrowego

Ważne jest bowiem, aby dokończyć budowę jednolitego rynku cyfrowego jak najszybciej, by wzmocnić cyfrową konkurencyjność gospodarki „niepodzielnej” UE wobec gospodarek krajów spoza UE. Stworzenie z Unii Europejskiej zintegrowanego cyfrowo organizmu gospodarczego jest warunkiem podjęcia walki konkurencyjnej z globalnymi liderami. Jednolity Rynek Cyfrowy powinien charakteryzować się otwartością na innowacje i nowe modele biznesowe oraz przeciwdziałać wszelkim formom fragmentaryzacji przestrzeni cyfrowej.

Reklama

Komentarze

    Reklama