Reklama

Polityka i prawo

Z IPN do Centralnego Ośrodka Informatyki

  • Plama ropy wykryta przez satelitę Sentinel-1A na Morzu Śródziemnym, fot. contains modified Copernicus Sentinel data [2016], processed by ESA & Sentinel-1 Mission Performance Centre

Centralny Ośrodek Informatyki będzie miał od przyszłego miesiąca nowego dyrektora. Zostanie nim dotychczasowy szef pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.

Od 1 czerwca br. funkcję dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) pełnić będzie Rafał Leśkiewicz - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. "Rafał Leśkiewicz jest menadżerem i naukowcem. Od 2006 roku pracował na stanowiskach kierowniczych w Instytucie Pamięci Narodowej. Od 2010 roku pełnił tam funkcję dyrektora Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Warszawie. Jest autorem pierwszej koncepcji komputeryzacji archiwów IPN. Nadzorował wdrożenie kilkunastu projektów informatycznych" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie resortu cyfryzacji.

COI to instytucja gospodarki budżetowej, utworzona zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą  „Centralny Ośrodek Informatyki”.

Jako podstawowa działalność COI powierzone zostało odpłatne wykonywanie usług na rzecz ministra spraw wewnętrznych, a także innych jednostek administracji rządowej i samorządu terytorialnego, w zakresie budowy, rozwoju i eksploatacji systemów teleinformatycznych.

Po powstaniu rządu Beaty Szydło i objęciu teki ministra cyfryzacji przez Annę Streżyńską COI przeszedł pod nadzór Ministerstwa Cyfryzacji.

COI prowadzi Centralną Ewidencję Pojazdów (CEP) i Centralną Ewidencję Kierowców (CEK), w tym system informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK).

W marcu br. COI zapowiadał, że w najbliższych tygodniach przystąpi do intensywnego rozwoju Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Największą zmianą ma być masowa migracja aktów stanu cywilnego z lokalnych baz danych do Bazy Usług Stanu Cywilnego (BUSC) Systemu Rejestrów Państwowych.

Według przewidywań COI, w wyniku tej reformy organizacyjno-technologicznej urzędnik jednorazowo będzie miał możliwość oznaczenia do 100 projektów aktów i zatwierdzenia ich, wykonując tylko jeden podpis elektroniczny. Ma to przyśpieszyć proces podpisywania aktów stanu cywilnego 100-krotnie.

Komentarze