Reklama

Strona główna

XXIII Forum Teleinformatyki: „Infrastruktura informacyjna państwa – usługi, komunikacja, bezpieczeństwo”

XXIII Forum Teleinformatyki
XXIII Forum Teleinformatyki

Nowoczesne państwo, aby skutecznie planować i realizować procesy modernizacyjne, musi sięgać po nowe metody, narzędzia i usługi, także te tworzone poza administracją publiczną. Praktyczne problemy efektywnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem otwarcia się administracji publicznej na współdziałanie z zewnętrznymi dostawcami zasobów i usług będą wspólnym mianownikiem prezentacji programowych tegorocznego Forum. Portal Cyberdefence24.pl objął patronat medialny nad wydarzeniem.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych i największych imprez w branży teleinformatycznej. Od 23 lat Forum porusza najbardziej aktualne tematy związane z wykorzystaniem szeroko pojętej teleinformatyki w zarządzaniu państwem, w tym świadczenie usług dla obywateli przez administrację publiczną. W tym roku Forum odbędzie się w dniach 28-29 września 2017 roku, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Miedzeszynie

Nowością tegorocznego Forum jest powołanie Komitetu Honorowego Forum, którytworzą: Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji, Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP, prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski, Borys Stokalski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT i Przewodniczący Rady Programowej Forum.

Honorowymi Patronami XXIII Forum są: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski i prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Forum otworzą wykłady pani Anny Streżyńskiej – Minister Cyfryzacji oraz pana Włodzimierza Marcińskiego – nowo wybranego Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego wygłoszone w sesji „JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY INFORMACYJNEJ A EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA”, wskazującej kierunki, potrzeby i zagrożenia.

Druga sesja pt. „INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA – STAN, WYZWANIA, PERSPEKTYWY KLUCZOWYCH PROJEKTÓW” tradycyjnie poświęcona jest omówieniu kluczowych dla funkcjonowania państwa projektów informatycznych realizowanych przez administrację rządową.

Trzecia sesja „INFORMACYJNE SYSTEMY UBEZPIECZENIOWE: USŁUGI, ARCHITEKTURA, BEZPIECZEŃSTWO UBEZPIECZENIOWYCH BAZ DANYCH” będzie koncentrować się na zagadnieniach związanych z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz wielowątkowych aspektach funkcjonalnych i architektonicznych systemu ubezpieczeniowych baz danych. 

Sesja czwarta „WSPÓLNA INFRASTRUKTURA PAŃSTWA – ARCHITEKTURA, BEZPIECZEŃSTWO, TECHNOLOGIE” będzie ważnym głosem, dotyczącym kierunków i sposobów rozwoju infrastruktury informacyjnej państwa w świetle e Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022.

Pierwszy dzień Forum zakończy tradycyjnie „Noc architektów”, czyli prowadzona w warunkach klubowych pogłębiona dyskusja na temat kolejnego fenomenu ostatnich lat, czyli technologii „Łańcucha bloków – blockchain”.

W drugim dniu Forum odbędą się trzy sesje równoległe: FORUM MŁODYCH MISTRZÓW – „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa – cyfrowa modernizacja Polski”, FORUM NOWYCH IDEI – „Usługi w chmurze, Łańcuchy bloków, Zarządzanie bezpieczeństwem” i FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI TERENOWEJ – „Złote usługi i dobre praktyki do wzięcia”.

Zwieńczeniem programu Forum będzie tradycyjnie Kocioł Dyskusyjny „TRANSFORMACJA INFRASTRUKTURY INFORMACYJNEJ PAŃSTWA – MIĘDZY MONOPOLEM PAŃSTWA A MONOPOLEM DOSTAWCY”.

Na Forum, już po raz kolejny zostaną wręczone Nagroda im. Marka Cara i tytuł „Złotego Herolda”, przyznawane za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnegoWszyscy Uczestnicy Forum, oprócz materiałów konferencyjnych, otrzymają certyfikat potwierdzający merytoryczny udział w konferencji.

Aktualne informacje o tegorocznym Forum oraz materiały z poprzednich edycji dostępne są na stronie: www.forumti.pl

Komentarze