Reklama

Polityka i prawo

W październiku w Krakowie odbędzie się CYBERSEC Forum 2017 - jedna z najważniejszych konferencji o cyberbezpieczeństwie w Europie

Fot. Cyberdefence24.pl
Fot. Cyberdefence24.pl

W dniach 9-10 października br. w Krakowie odbędzie się III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2017, jedna z najważniejszych konferencji tego typu w Europie. Wydarzenie zgromadzi decydentów politycznych, wiodących ekspertów branży, a także globalnych liderów sektora prywatnego, inwestorów i technologiczne startupy. Celem Forum jest wypracowanie praktycznych i innowacyjnych rozwiązań wzmacniających cyberbezpieczeństwo w Unii Europejskiej oraz NATO.

Po raz kolejny za sprawą CYBERSEC Forum, Kraków stanie się centrum międzynarodowej dyskusji o bezpieczeństwie cyfrowym. W konferencji organizowanej przez Instytut Kościuszki udział wezmą specjaliści na co dzień odpowiedzialni za tworzenie polityk cyberbezpieczeństwa rządów i czołowych przedsiębiorstw prywatnych. Wśród prelegentów konferencji znajdują się m.in.: Anna Streżyńska – minister cyfryzacji; Melissa Hathaway – były doradca ds. cyberbezpieczeństwa w administracji George’a W. Busha oraz Baracka Obamy; Sir Julian King – komisarz UE ds. unii bezpieczeństwa; Michael Chertoff – były sekretarz USA ds. bezpieczeństwa wewnętrznego; Tomasz Szatkowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej; Ambasador Sorin Ducaru – zastępca Sekretarza Generalnego NATO ds. nowych wyzwań bezpieczeństwa; Marietje Schaake – członek Parlamentu Europejskiego (ALDE), założycielka i członek Digital Agenda Intergroup w PE; Ambasador Marina Kaljurand – przewodnicząca Światowej Komisji ds. Stabilności w Cyberprzestrzeni, była minister spraw zagranicznych Estonii; Jānis Sārts – dyrektor NATO Strategic Communications Centre of Excellence; Jan Neutze – dyrektor ds. polityki cyberbezpieczeństwa Microsoft EMEA; Alastair Teare – dyrektor generalny Deloitte w Europie Środkowej.
 
Na CYBERSEC 2017 zaplanowano ponad 80 dyskusji panelowych, warsztatów, prezentacji i wydarzeń specjalnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, debaty będą odbywać się w ramach czterech ścieżek tematycznych: Państwo, Obrona, Przyszłość i Biznes. Podczas swoich wystąpień, eksperci omówią najważniejsze wyzwania transformacji cyfrowej oraz jej wpływ na kluczowe procesy społeczno-polityczno-gospodarcze i związane z bezpieczeństwem narodowym. Realnym efektem tych debat będą rekomendacje wspierające rozwój gospodarczy Europy i wzmacniające pozycję UE na światowym rynku cyberbezpieczeństwa.
 
W ścieżce Państwo kluczowym tematem rozmów będą działania prowadzone w cyberprzestrzeni takie jak: dezinformacja, manipulacja, czy prowokacja, stanowiące coraz większe zagrożenie dla fundamentów demokracji – m.in. procesów wyborczych.
 
Ścieżka Obrona obejmować będzie kwestie związane z budowaniem potencjału NATO w zakresie cyberobrony, w tym zastosowania nowych technologii w sektorze obronnym, a także robotyzacji pola walki. W ramach ścieżki Biznes, wiodącym tematem, a zarazem szczególnie istotnym z perspektywy konsumentów, będzie cyberbezpieczeństwo Internetu Rzeczy i kwestia odpowiedzialności, jaka spoczywa na dostawcach tego typu rozwiązań. Omówione zostanie również bezpieczeństwo kluczowych sektorów wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, ze szczególnym naciskiem na sektor zdrowia oraz wyzwania płynące z implementacji dyrektywy NIS.
 
 
Ścieżka Przyszłość to rozmowy na temat szans i zagrożeń wynikających z coraz szerszego zastosowania nowych rozwiązań, takich jak sztuczna inteligencja, a także liczne dyskusje na temat zwiększenia innowacyjności biznesu. Ważnym wątkiem będzie także kwestia prywatności użytkowników sieci. Na CYBERSEC Forum stworzona zostanie specjalna strefa startupowa – Innovation Stage, gdzie przez dwa dni będą odbywać się debaty, sesje networkingowe oraz wywiady (z inwestorami, liderami i innowatorami). Przestrzeń została przygotowana w ramach projektu Instytutu Kościuszki o nazwie CYBERSEC HUB, zainicjowanego podczas ubiegłorocznej edycji konferencji. Inicjatywa think-tanku to długofalowe, zintegrowane działania m.in. na rzecz budowy silnego sektora produktów i usług w obszarze cyberbezpieczeństwa, a także w zakresie wsparcia najbardziej innowacyjnych startupów w ich ekspansji na rynki zagraniczne.
 
Podczas konferencji podpisane zostanie także pierwsze na świecie międzynarodowe porozumienie centrów innowacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Zainauguruje ono globalną platformę współpracy 14 ośrodków o nazwie Global Ecosystem of Ecosystems Platform in Innovation and Cybersecurity (EPIC). We wspólnej konferencji prasowej towarzyszącej uruchomieniu portalu dedykowanemu EPIC udział wezmą przedstawiciele ekosystemów cyber innowacji z 10 państw. Instytut Kościuszki jest jedną ze stron porozumienia.
 
CYBERSEC Forum to coroczna konferencja poświęcona strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa w Europie. Wydarzenie stanowi platformę współpracy pomiędzy rządami, organizacjami międzynarodowymi oraz kluczowymi podmiotami sektora prywatnego. Pierwsza edycja CYBERSEC Forum została wyróżniona w prestiżowym rankingu Concise Courses jako jedna z pięciu najważniejszych konferencji cyberbezpieczeństwa w Europie.
Reklama

Komentarze

    Reklama