Reklama

Polityka i prawo

Śródokresowy przegląd strategii jednolitego rynku cyfrowego

Fot. Wikimedia / domena publiczna
Fot. Wikimedia / domena publiczna

Komisja Europejska opublikowała właśnie śródokresowy przegląd strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, czyli głównego dokumentu określającego politykę Unii Europejskiej w obszarze cyfrowym. Dokument ten stanowi po części podsumowanie dotychczasowych prac podjętych w ramach wydanej dwa lata temu strategii. Znalazły się w też nim zapowiedzi kolejnych działań w sprawach dotyczących m.in. platform internetowych, gospodarki opartej na danych i bezpieczeństwa cybernetycznego.

Po dwóch latach proponujemy uaktualnienie naszej strategii, aby odzwierciedlała ona nowe wyzwania i technologie. W całej Europie potrzebujemy infrastruktury odpornej na ataki, tak aby wszyscy wszędzie mogli bezpiecznie korzystać z szybkich łączy. Osiągnęliśmy już porozumienie dotyczące surowych unijnych przepisów w sprawie ochrony danych osobowych. Teraz musimy zapewnić swobodny przepływ danych nieosobowych, który jest niezbędny do wprowadzenia usług takich jak samochody podłączone do internetu czy e-zdrowie. Aby jak najlepiej wykorzystać gospodarkę opartą na danych, konieczne są technologie obliczeniowe o wysokiej wydajności oraz wykwalifikowani pracownicy. Wszystkie te dziedziny mają kluczowe znaczenie dla cyfrowej przyszłości Europy.

Andrus Ansip, wiceprzewdodniczący KE ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego

Wiceprzewodniczący podkreślił także potrzebę wytężonych prac nad przedstawionymi już przepisami z zakresu Kodeksu Łączności Elektronicznej i skupienie szczególnej uwagi w zakresie harmonizacji zarządzania zasobami widma radiowego.

Ministerstwo Cyfryzacji jest zaangażowane w debatę na temat polityki cyfrowej UE i z zadowoleniem przyjmuje zapowiedzi Komisji Europejskiej o przygotowaniach do podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej transgranicznego swobodnego przepływu danych nieosobowych. W tej sprawie Ministerstwo Cyfryzacji podejmowało aktywne działania, wraz z grupą innych państw, mające przekonać Komisję o konieczności walki z nieuzasadnionymi barierami w przepływie danych nieosobowych w ramach UE. Resort cyfryzacji liczy, że jego argumenty znajdą odzwierciedlenie w przygotowywanym projekcie legislacyjnym.

Czytaj też: Rząd przyjął Strategię cyberbezpieczeństwa na lata 2017–2022

Obecnie Ministerstwo Cyfryzacji przystępuje do prac mających ocenić propozycje Komisji Europejskiej przedstawione w przeglądzie śródokresowym strategii. Minister Krzysztof Szubert jest Pełnomocnikiem Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego z tego też względu Ministerstwo Cyfryzacji będzie koordynowało prace w tym zakresie.  

Komentarze