Reklama

Social media

Sebastian Kaleta: Najważniejsza interoperacyjność systemów

Fot. KPRM
Fot. KPRM

Sebastian Kaleta, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wziął udział w wideokonferencji Digital Justice Ministerial Forum, poświęconej cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości w państwach Unii Europejskiej. Zdaniem polityka najważniejsza jest potrzeba interoperacyjności systemów informatycznych wspomagających wymiar sprawiedliwości w krajach UE.

Podczas Digital Justice Ministerial Forum dyskutowano o transformacji cyfrowej oraz jej konsekwencjach dla zawodów prawniczych i całego wymiaru sprawiedliwości. W trakcie spotkania online wiceminister MS Sebastian Kaleta podkreślił potrzebę interoperacyjności systemów informatycznych wspomagających wymiar sprawiedliwości w krajach UE i rozwoju transgranicznej współpracy sądowej.

„Chcemy lepszego zarządzania tymi procesami, dlatego wspieramy propozycję rozporządzenia e-codex, które zapewni ramy współpracy między instytucjami Unii a jej członkami” - powiedział Sebastian Kaleta. Regulacje te powinny jednak uwzględniać również specyfikę krajowych systemów prawnych.

Jeden system

Polski resort sprawiedliwości przewiduje wprowadzenie dla wszystkich sądów powszechnych jednolitego systemu informatycznego.

„To będzie milowy krok informatyzacji sądownictwa w Polsce. Nasze plany uwzględniają współpracę z systemem prokuratury, a docelowo – także policji. Pozwoli to zinformatyzować proces całego postępowania karnego i spraw o wykroczenia” – powiedział Sebastian Kaleta.

Wiceminister mówił o osiągnięciach cyfryzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości, w tym o Krajowym Rejestrze Sądowym. Od 1 lipca br. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie. Zdaniem rządu to przełom, który oznacza koniec papierowej biurokracji. Dzięki e-KRS sądy działają sprawniej, a przedsiębiorcy np. na założenie spółki nie muszą już czekać sześć miesięcy, lecz odbywa się to błyskawicznie, poprzez internet.

Cyfryzacja a wolne sądy

Kaleta podkreślił także związek między cyfryzacją a niezawisłością sądów. Przedstawił w tym kontekście System Losowego Przydziału Spraw wdrożony w polskich sądach w 2018 r. W 2020 r. przydzielono sędziom poprzez losowanie prawie 3,7 mln spraw.

Według Kalety system zapewnia całkowicie losowy przydział składów orzekających do poszczególnych spraw, a ponadto łączy zasadę losowości z zasadą proporcjonalnego przydziału spraw. Daje to sędziom gwarancję jednolitych zasad obciążenia obowiązkami, uwzględniając ich funkcje czy rangę prowadzonych postępowań w przypadku szczególnie obszernego materiału dowodowego.

Jak zaznaczył wiceminister, w cyfryzacji ważne jest bezpieczeństwo rozwiązań i oprogramowania. „Ostrożnie podchodzimy np. do wykorzystywania >>chmur publicznych<< w obszarze sądownictwa” – zauważył. Zapowiedział, że polski wymiar sprawiedliwości będzie opierać się o infrastrukturę, nad którą państwo będzie mieć kontrolę, a do każdego oprogramowania stosowanego w sądownictwie będzie posiadać pełne prawa.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

 

Komentarze