Reklama

Social media

Raport: Jak zmieniły się firmy na skutek pandemii Covid-19?

Fot. Mario Gogh/Unsplash/Domena publiczna
Fot. Mario Gogh/Unsplash/Domena publiczna

„Sposoby zarządzania w kryzysie powinny stać się fundamentem działania każdej firmy, szczególnie w obliczu możliwych, kolejnych fal wirusa” - podkreśla Wiesław Paluszyński, przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Wybuch pandemii Covid-19 spowodował nieodwracalne zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu. Z jednej strony transformacja cyfrowa i rozwój nowych technologii, z drugiej - kryzys gospodarczy i zmiany w ustawodawstwie na całym świecie. 

Zapotrzebowanie na zmiany

Ogromne wyzwanie zostało postawione przed przedsiębiorstwami, dla których utrzymanie się na rynku wiązało się ze znalezieniem sposób na funkcjonowanie w zupełnie nowej rzeczywistości. 

Sektory IT, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa starały się sprostać niespotykanemu dotąd na tak dużą skalę zapotrzebowaniu na usługi. Takie rozwiązania, jak możliwość pracy zdalnej, prawdopodobnie na stałe wpisały się w standardy funkcjonowania firm.

Z uwagi na te zmiany Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka oraz Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo po raz pierwszy przygotowały raport "Potrzeby kompetencyjne w kontekście skutków pandemii koronawirusa". Jego celem była identyfikacja strategicznych potrzeb, krytycznych obszarów i luk kompetencyjnych w sektorze IT oraz telekomunikacyjnym i cyberbezpieczeństwa (TCB).

"Obecnie obserwowane zmiany będą miały trwały wpływ na dalszy rozwój sytuacji na rynku pracy w sektorze IT. Pandemia i jej skutki wpłynęły na zwiększenie zapotrzebowania na kompetencje związane z zapewnieniem ciągłości działania firm oraz ich bezpiecznego funkcjonowania w nowych, kształtujących się obecnie warunkach. Niezbędny jest nowy model zarządzania pozyskiwaniem i rozwojem kwalifikacji koniecznych do sprawnego obsłużenia dynamicznie wdrażanych procesów cyfryzacjimówi Beata Ostrowska, przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka.

Wnioski z raportu

"Z raportu wynika, że najważniejszym działaniem dla firm, które zostało podjęte w odpowiedzi na skutki pandemii, była aktualizacja polityki cyberbezpieczeństwa, czyli opracowanie i wdrożenie procedur dostosowanych do trwającej sytuacji i jej skutków. (...) Sposoby zarządzania w kryzysie powinny stać się fundamentem działania każdej firmy, szczególnie w obliczu możliwych, kolejnych fal wirusa" - komentuje Wiesław Paluszyński, przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Kluczowym elementem zmian powinno stać się zapewnienie bezpieczeństwa sieci, danych i aplikacji, które mają istotne znaczenie, jeśli chodzi o prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Ważnym elementem jest również rozwój kompetencji pracowników, których odpowiednie przygotowanie stanowi podstawę dla rozwoju cyberbezpieczeństwa w firmie.

"W perspektywie najbliższych 12 miesięcy najważniejszą kompetencją będzie obsługa klienta, w tym również świadczenie usług pomocy technicznej w trybie zdalnym. Należy już teraz przeprowadzić plan szkoleń pracowników przygotowujących ich do pracy z klientem w trybie zdalnym" - podkreślono w raporcie.

Pandemia spowodowała, że przedsiębiorcom trudno jest przewidzieć, jak będzie wyglądało zatrudnienie w firmie w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Priorytetem stało się utrzymanie ciągłości działania przedsiębiorstwa i wprowadzenie strategii zarządzania kryzysowego, które pomogłyby w sytuacji pojawienia się kolejnych fal pandemii.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

imageFot. Reklama

Komentarze