Reklama

Strona główna

Prasa w piątek o cyberbezpieczeństwie

  • Fot. UAL

Rzeczpospolita omawia, co niesie za sobą reforma regulacji dotyczących usług płatniczych w zakresie bezpieczeństwa płatności elektronicznych.

Agata Jankowska-Galińska, Katarzyna Sawicka, Rzeczpospolita, "Bezpieczniejszy przelew w internecie": Wzmocnienie bezpieczeństwa płatności elektronicznych jest jednym z głównych motywów reformy regulacji dotyczących usług płatniczych - piszą autorki artykułu w Rzeczpospolitej. Podkreślają one, że rekomendacja nakłada na dostawców usług płatniczych obowiązek stworzenia formalnej polityki bezpieczeństwa w stosunku do płatności internetowych oraz usług powiązanych, a także - wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Ochrona klientów ma się odbywać również poprzez wdrożenie zasady minimalnych uprawnień, zgodnie z którą każdemu użytkownikowi przydzielane są jedynie takie uprawnienia, które są dla niego niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku. Ponadto, podczas całej sesji będzie konieczne stosowanie bezpiecznego szyfrowania danych typu „end-to-end" (tzn. pomiędzy aplikacją klienta a serwerem zawierającym usługi, do których aplikacja uzyskuje dostęp, na takiej zasadzie, że szyfrowanie danych odbywa się w systemie źródłowym, a deszyfrowanie w systemie docelowym).

Reklama

Komentarze

    Reklama