Reklama

Polityka i prawo

Znamy zwycięzców turnieju CYBERSECURITY CHALLENGE PL2020

Fot. Piqsels/CC0
Fot. Piqsels/CC0

W organizowanym przez fundację The Bridge turnieju, jury ex aequo wyróżniło cztery zespoły wojewódzkie: Cyber Boat z łódzkiego, Cyber Power z opolskiego, 3 City Security z pomorskiego i Cyber Pyrki z wielkopolskiego.

Przygotowany, dla studentów, przez ekspertów Ministerstwa Cyfryzacji scenariusz dotyczył cyberataków na firmę farmaceutyczną, dostawcę szczepionek. Ich efektem było m.in. zainfekowanie systemów produkcyjnych. W kazusie występował też wątek incydentu poważnego w instytucji z sektora ochrony zdrowia, dokonany przez zagraniczną grupę przestępczą. Dynamikę sytuacji, podczas pracy nad rozwiązaniem, zapewniali tzw. aktorzy. W ich rolę wcielili się pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji. Przez dwa dni uczestnicy mieli możliwość kontaktu z nimi, by uzyskać kluczowe informacje, potrzebne do wypracowania rozwiązania np. fakt, iż partia szczepionek została zakupiona przez wojsko, a szczepieniom poddani zostali żołnierze udający się na misję międzynarodową.

Rozwiązując kazus studenci wcielili się w rolę  tzw. tiger groups doradców rządu w trakcie cyberkryzysu jak podkreśla jury, drużyny:

- wykazały się umiejętnościami kompleksowego podejścia do problemu, uwzględniającego zrozumienie zasad funkcjonowania ekosystemu cyberbezpieczeństwa i jego podmiotów, 

- zaprezentowały zrozumiałe, wielofazowe plany rozwiązania problemu i rekomendacje na przyszłość, potrafiły właściwie uchwycić zależności międzysektorowe np. CSIRT: NASK, GOV, MON, zwracając równolegle uwagę na wymiar międzynarodowy zaistniałego incydentu,

- prezentowały bardzo dobre zdolności organizacyjne i sprawność w tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów kryzysowych

„Projekt daje studentom platformę do dalszego rozwoju w domenie cyberbezpieczeństwa. Na najbliższe miesiące mamy zaplanowane prace zmierzające do powołania wojewódzkich cyber hubów. Cieszy mnie, że studenci chcą współtworzyć ten projekt, traktując go jako aktywość do zdobywania doświadczenia merytorycznego i zawodowego” - podkreślił Margo Koniuszewski, prezes fundacji The Bridge.

Cybersecurity Challenge PL2020 to nowatorski projekt, integrujący wokół tematu cyberbezpieczeństwa studentów pięciu dziedzin: medycyny IT, prawa, biznesu i wojskowość. Kreuje dobre praktyki, tworząc międzysektorowe kanały komunikacji. Pierwotnie, wydarzenie zaplanowano na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, będącej partnerem projektu. Ze względu na pandemię odbyło się ono w formule on-line. Środowisko pracy zapewnił Microsoft Polska. Do projektu zaproszono wyróżniających się studentów z 65 uczelni: politechnik, wydziałów prawa, zarządzania/ekonomii, akademii medycznych i wojskowych. To społeczność o zasięgu 700 tysięcy studentów.

Projekt wspiera działania Ministerstwa Cyfryzacji, wynikające z realizacji zadań zawartych w Ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i wpisuje się w strategię Cyberbezpieczeństwa RP w zakresie rozwijania świadomości społecznej, ukierunkowanej na bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni.

Uczelnie reprezentowane przez laureatów:

Łódzkie: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski, Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji i Wydział Zarządzania, Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki Informatyki i Automatyki, Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki (AWL Wrocław) Wydział Zarządzania. 

Opolskie: Uniwersytet Opolski Wydział Lekarski, Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki, Uniwersytet Opolski Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej, AWL Wrocław Wydział Nauk o Bezpieczeństwie.

Pomorskie: Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Lekarski, Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji i Wydział Zarządzania, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni Wydział Mechaniczno-Elektryczny, AWL Wrocław Wydział Zarządzania.

Wielkopolskie: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Telekomunikacji i  Wydział Inżynierii Zarządzania, AWL Wrocław Wydział Nauk o Bezpieczeństwie.

Jury

W jury turnieju zasiedli eksperci reprezentujący: GPW, NBP, Grupę ds. Ciągłości Działania przy Związku Banków Polskich (ZBP), banki - Pekao SA, ING, BNP Paribas, stowarzyszenie ISSA Poland, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Agencję Mienia Wojskowego, Centrum Informacji Kryzysowej, AVET Information and Network Security, kancelarię Gawroński i Partnerzy, Walkabout Games.

Patronaty 

Patronaty honorowe na turniejem objęły: Ministerstwo Cyfryzacji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i ISSA Poland.

Partnerujące organizacje studenckie

Stowarzyszenia studentów: prawa - ELSA Polska, medycyny - IFMSA Polska, uczelni technicznych - FUT, Studenckie Forum Business Centre Club i Erasmus Student Network Polska

Wątek cyberdyplomacji

Swoje zainteresowanie turniejem okazali przedstawiciele ambasad: Belgii, Estonii, Gruzji, Izraela, Litwy, Łotwy, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji i Węgier.

Kampania społeczna Nie klikaj w byle co! - Don’t click on sh*t!

Turniejowi towarzyszy dwujęzyczna kampania społeczna. Przestrzega przed cyberprzestępcami i oszustami żerującymi w sieci, próbującymi brutalnie wykorzystać strach i panikę przed COVID-19.

Informacja prasowa The Bridge Fundation

Reklama

Komentarze

    Reklama