Reklama

Polityka i prawo

Zero wykluczenia. Ministerstwo Cyfryzacji wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych

Fot. Andrzej Kozłowski/Cyberdefence24.pl
Fot. Andrzej Kozłowski/Cyberdefence24.pl

50 % stron administracji publicznej obecnie nie spełnia kryteriów dostępności dla osób niepełnosprawnych. Celem ustawy o dostępności cyfrowej stron administracji publicznej jest zapewnienie pełnej funkcjonalności stron rządowych dla osób niepełnosprawnych do 2020 roku.

W czwartek 12.07 odbyła się konferencja prasowa dotyczącą aktualnych działań w ramach rządowego programu Dostępność Plus. W spotkaniu wzięli udział: Marek Zagórski - minister cyfryzacji oraz Paweł Chorąży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

W trakcie konferencji ministrowie opowiedzieli o głównych założeniach przekazanej do konsultacji ustawy o dostępności cyfrowej stron administracji publicznej oraz innych bieżących i planowanych rządowych działaniach na rzecz dostępności.

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski powiedział, że 50 % stron administracji publicznej obecnie nie spełnia kryteriów dostępności dla osób niepełnosprawnych. Celem omawianej ustawy jest zapewnienie pełnej funkcjonalności stron rządowych dla osób niepełnosprawnych do 2020 roku. Minister dodał, że będzie dążył do przyspieszenia tego procesu W Polsce żyje niemal pięć milionów niepełnosprawnych, co stanowi ponad 12 proc. ludności. Jak dotąd nie było jednak żadnego kompleksowego programu, który zakładałby, że wszystkie informacje publikowane na stronach i w serwisach administracji publicznej, a także jednostek samorządu terytorialnego (JST), mają być dla nich dostępne i uwzględniać szczególne potrzeby tej części społeczeństwa. Chodzi też o ułatwienia dla osób starszych, osób z dysfunkcjami takimi jak dysgrafia czy dysleksja. Niedostępność stron to także wyzwanie dla czasowo kontuzjowanych. Minister Zagórski dodał, że zależy mu na szerokich konsultach społecznych przy tej ustawie.

Paweł Chorąży z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju powiedział, że program Dostępność Plus jest przekrojowy i przechodzi przez kulturę, sport oraz sektor zdrowotny. Coraz częściej rejestracja wizyty u lekarza będzie miała miejsce przez strony internetowe. Wsparcie we wdrażaniu tego programu obiecała Komisja Europejska. Naszym celem jest sprawienie, żeby ustawa o dostępności stron internetowych nie była wymogiem teoretycznym tylko, żeby wszystkie jej kwestie były faktycznie stosowane. Ustawa o dostępności cyfrowych stron administracji publicznej z pewnością nie jest ostatnią inicjatywą, która ma ułatwić dostęp osobom niepełnosprawnym.

Proponowana przez Ministerstwo Cyfryzacji ustawa o dostępności cyfrowej ma uporządkować kwestie dostępności stron i aplikacji administracji publicznej. Projekt ustawy został dziś skierowany do konsultacji społecznych

Założenia ustawy:

 • Wdraża jednolity standard zapewnienia dostępności dla wszystkich organów publicznych (w poszerzonym zakresie niż do tej pory);
 • Wdraża zasadę alternatywnego dostępu– zakłada się, że istotna jest informacja niesiona przez publikowany dokument, nie sam dokument, dlatego też dla niedostępnych plików obywatel będzie miał prawo zadzwonić lub wysłać mail i poprosić o jego przeczytanie;
 • Wdraża zasadę priorytetów dostępności– bezwzględnie dostępne muszą być te informacje, które niosą za sobą skutki prawne i je pierwsze urząd powinien uczynić dostępnymi;
 • Wdraża zasadę informacji zwrotnej– obywatel kontaktując się z urzędem z wnioskiem o przekazanie informacji niesionych przez niedostępny dokument, informuje tym samym urząd, że ten dokument jest dla niego ważny. Zakłada się, że urząd przez taki mechanizm zyska świadomość istoty sprawy i podmieni ten i inne dokumenty na ich dostępne wersje;
 • Stwarza przestrzeń dla autorefleksji– pierwszy krok dla urzędu w realizacji obowiązku zapewnienia dostępności to utworzenie deklaracji dostępności – strony internetowej, która stanowi przewodnik dla osoby niepełnosprawnej ułatwiający poruszanie się po witrynie urzędu, a dla urzędu, stanowi swoisty rachunek sumienia w którym krok po kroku urząd sprawdza jakie elementy jego strony na jakim poziomie dostępności się znajdują;
 • Wdraża zasadę dostępu do wszystkich informacji publikowanych przez urząd– na przykład, podmiot publikujący treści na mediach społecznościowych, które nie dostarczają technicznej możliwości do zapewnienia dostępności, będzie obowiązany do publikacji kopii tych informacji na swojej stronie internetowej;
 • Wdraża procedury monitoringu realizacji przepisów ustawy i kar za niewywiązane sięz obowiązku ustawy.

Kary:

 • 10 tys. zł kary na organ, który uporczywie unika zapewnienia dostępności;
 • 5 tys. zł kary za nieopublikowanie oświadczenia o dostępności;
 • W obu przypadkach organ otrzyma powiadomienie i wezwanie do naprawy, zanim zapadnie decyzja o karach.

Projekt ustawy wpisuje się w szersze działanie rządu jakim jest program Dostępność Plus.

 

 

 

Reklama

Komentarze

  Reklama