Reklama

Polityka i prawo

Zagrożenie dla prywatności osób posługujących się podpisem elektronicznym? Prezes UODO reaguje

Fot. Dooffy/Pixabay
Fot. Dooffy/Pixabay

Prezes UODO wystąpił do Ministra Cyfryzacji z prośbą o zmianę przepisów, które dostosują aktualne regulacje prawne dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego do zasad wyrażonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

W piśmie skierowanym do Ministra Cyfryzacji, prezes UODO zauważa, ze docierają do niego liczne sygnały  w sprawie zagrożenia dla prywatności osób posługujących się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, związane z ujawnianiem w tym podpisie numeru PESEL osoby podpisującej.

Prezes UODO od dawna zwracał uwagę, że o ile zasadnym jest użycie numeru PESEL w przypadku weryfikacji osoby wnioskującej o wydanie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, to zdecydowanie wątpliwe jest ujawnianie tego numeru innym osobom jako konsekwencja użycia podpisu elektronicznego.

W ocenie Prezesa UODO należy obecnie rozważyć, czy ujawnianie numeru PESEL w certyfikacie kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest jedynym sposobem skutecznego i bezpiecznego potwierdzenia tożsamości osób posługujących się podpisem elektronicznym.

Źródło: UODO

Reklama

Komentarze

    Reklama