Reklama

Polityka i prawo

Wyznaczono już prawie 60 operatorów usług kluczowych

Fot. Pibwl/Wikipedia Commons/CC 3.0
Fot. Pibwl/Wikipedia Commons/CC 3.0

Trwają intensywne prace ministerstw i KNF dotyczące wyznaczania operatorów usług kluczowych. W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych zostało wydanych 57 decyzji uznających podmioty za operatorów w najważniejszych sektorach gospodarki.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa określa najistotniejsze dla funkcjonowania Państwa sektory gospodarki: energetyczny, transportowy, bankowy i infrastruktury rynków finansowych, ochrony zdrowia, zaopatrzenia w wodę pitną (wraz z dystrybucją) i infrastruktury cyfrowej.

Jednym z najważniejszych obowiązków spoczywających na 6 ministerstwach i KNF będących organami właściwymi do spraw cyberbezpieczeństwa jest wyznaczenie operatorów usług kluczowych. Dotychczas wszczęto łącznie 327 postępowań administracyjnych, w wyniku których już 57 podmiotów otrzymało decyzję.

Jednym z najważniejszych obowiązków spoczywających na 6 ministerstwach i KNF będących organami właściwymi do spraw cyberbezpieczeństwa jest wyznaczenie operatorów usług kluczowych. Dotychczas wszczęto łącznie 327 postępowań administracyjnych, w wyniku których już 57 podmiotów otrzymało decyzję.

Poniżej przedstawiamy aktualną liczbę operatorów w poszczególnych sektorach:
- Sektor Energii - 13 operatorów,
- Sektor Transportu - 6 operatorów,
- Sektor Bankowości i infrastruktury rynków finansowych - 19 operatorów,
- Sektor Ochrony zdrowia - 12 operatorów,
- Sektorze Infrastruktury cyfrowej - 7 operatorów

Jednocześnie należy zaznaczyć, że nadal trwają analizy w poszczególnych sektorach, w związku z czym ostateczna liczba operatorów może się zmienić.

Komentarze