Reklama

Polityka i prawo

Wprowadzenie jednolitego rynku doprowadzi do strategicznej zmiany. Krzysztof Szubert dla magazynu Parlamentu Europejskiego

Fot. EU2017EE Estonian Presidency/Wikipedia Commons/CC 2.0
Fot. EU2017EE Estonian Presidency/Wikipedia Commons/CC 2.0

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego Krzysztof Szubert udzielił wywiadu oficjalnemu magazynowi Parlamentu Europejskiego. Tematem rozmowy był przyszły jednolity rynek cyfrowy oraz podejście Polski do kwestii cyfryzacji.

Krzysztof Szubert w wywiadzie powiedział, że pomimo różnic z przedstawicielami Unii Europejskiej na innych polach, Polska w pełni popiera europejską strategię jednolitego rynku cyfrowego. 

 

Proszę sobie wyobrazić Europę jako jedną całość z 500 milionami obywateli. Jednolity rynek europejski powinien być odbierany jako element spajający Unię Europejską. Obecnie jesteśmy podzieleni i mamy do czynienia z trudnymi politycznymi dyskusjami. Technologie cyfrowe są atrakcyjne dla młodych ludzi i mogą doprowadzić do wzrostu gospodarczego

Krzysztof Szubert - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego 

W dalszej części rozmowy Krzysztof Szubert wymienił cztery priorytety dla Polski w obszarze cyfryzacji: infrastrukturę (kable światłowodowe) i internet 5G, wykształcenie wykwalifikowanej kadry, e-usługi rządowe oraz cyberbezpieczeństwo. Jego zdaniem dla jednolitego rynku cyfrowego i jego sukcesu gospodarczego najważniejszy jest transfer danych ponad granicami.

Odchodzimy od gospodarki w starym stylu opartej na węglu w stronę gospodarki zasilanej danymi

Krzysztof Szubert - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego 

Niepowstrzymany żadnymi restrykcjami przepływ danych dzieli jednak Europę. Polskie stanowisko wspierane jest przez państwa Beneluksu, całą Skandynawię i większość państw Europy Centralnej. Niepewne co do tej propozycji są Niemcy, Francja i Włochy, których przedstawiciele argumentują, że potrzebują więcej czasu żeby zrozumieć kompleksowo wprowadzane zmiany. Francja z tych wszystkich państw ma być najbardziej protekcjonistyczna.

Przepustowość łącza oraz szybkość oferowana przez technologię 5G umożliwi przesyłanie większej ilości danych. Wprowadzenie 5G na terenie całej Europy w tym samym czasie, pozwoli na uniknięcie różnić w szybkościach połączeni

Krzysztof Szubert - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego 

Szubert zauważył też problemy państw granicznych takich jak Polska. Wprowadzenie internetu 5G będzie wymagało porozumienia z państwami, które nie należą do UE. Przykładowo Rosja używa tej samej częstotliwości 5G, które będzie potrzebowało polskie wojsko. Bez porozumienia z Moskwą implementacja tej technologii nie będzie możliwa i tutaj na polu demokratycznym Szubert widzi rolę dla instytucji Unii Europejskiej.

Implementacja jednolitego rynku cyfrowego będzie miała olbrzymi wpływ na  ochronę danych.

W opinii Szuberta, wprowadzenie RODO to największa zmiana w prawie w Polsce od blisko 30 lat. Wpłynie ona na prawie 140 aktów prawnych, a wszystkie prace muszą zostać zakończone przed 25 maja. Jego zdaniem najpierw należy wprowadzić RODO, a dopiero potem zaadaptować prawo dotyczące e-Privacy. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Państwa zgadzają się do co ogólnego kierunku, ale potrzeba przeprowadzenia dalszych konsultacji dotyczących interoperacyjności i standaryzacji. Kolejnym aspektem, który wzbudza kontrowersje, jest to, jak rynek cyfrowy powinien być regulowany na poziomie komisji i państw członkowskich.

 

Wprowadzenie jednolitego rynku cyfrowego doprowadzi do zmian o charakterze strategicznym i wpłynie na społeczeństwa, gospodarki oraz indywidualne jednostki. Dlatego potrzebna jest bliska współpraca z rządami wszystkich państw członkowskich. W innym przypadku nasze starania mogą zakończyć się porażką

Krzysztof Szubert - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego

Sekretarz Stanu przyznał w wywiadzie, że woli, żeby przedsiębiorstwa płaciły podatki w kraju, w którym generują dochody.

Naszym pomysłem jest wykorzystanie podatku wyrównującego, przeciwstawiamy się jednak europejskiej wspólnej jednolitej podstawie opodatkowania osób prawnych (CCTB

Krzysztof Szubert - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego

Szubert sprzeciwia się przyznaniu większych kompetencji w obszarze podatków Komisji Europejskiej, obawiając się, że zmniejszy to rolę państw narodowych. Sekretarz Stanu mówi, że chce zaradzić sytuacji, gdzie na tej samej stronie ceny różnią się w zależności od tego czy strona jest z Niemiec czy Wielkiej Brytanii. To samo powinno mieć miejsce w odniesieniu do kosztów dostawy.

Szuber podkreślaj jednak również negatywne strony tego zjawiska związane z utratą pracy przez ludzi na rzecz robotów i sztucznej inteligencji. W odniesieniu do internetu rzeczy popiera wprowadzenie europejskich certyfikatów cyberbezpieczeństwa na produkty technologii ICT.

Wraz z wprowadzaniem większej ilości technologii takich jak IOT, cyberbezpieczeństwa będzie niezastąpionym elementem. Musimy postrzegać IOT i cyberbezpieczeństwa jako nierozłączny element

Krzysztof Szubert - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego

Na poziomie narodowym, za cyberbezpieczeństwo w Polsce odpowiada wiele różnych instytucji, nie tylko Ministerstwo Obrony. W ostatnim czasie inwestycje w tym obszarze zwiększył się do 500 milionów euro. Szuber dodał również, że graniczenie z Rosją sprawia, że Polska jest dodatkowo narażona na fake newsy.

Zagrożenie związane z fake newsami jest znaczne. Z rozmów z ministrami wynika, że jest ono postrzegane jako poważniejsze niż wojna konwencjonalna. Operacje z ich wykorzystaniem są tańsze, wydajniejsze i do szybszej adaptacji

Krzysztof Szubert - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego

Reklama

Komentarze

    Reklama