Reklama

Polityka i prawo

Unijne centrum cyberbezpieczeństwa w Polsce? Resort cyfryzacji pracuje nad propozycją

fot. Richard Patterson / Flickr / CC BY 2.0
fot. Richard Patterson / Flickr / CC BY 2.0

Złożenie oferty na ulokowanie w Polsce siedziby Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych - nad takim projektem uchwały Rady Ministrów pracuje resort cyfryzacji.

Informacja o pracach nad projektem znalazła się w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, według którego planowany termin przyjęcia projektu to trzeci kwartał tego roku.

Jak podano, utworzenie Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych przewidziane jest w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej ustanawiającego tę instytucję, a także Sieć Narodowych Centrów Koordynacji.

Centrum ma poprawić koordynację działań podejmowanych w poszczególnych państwach członkowskich w przemyśle oraz w obszarze badań i innowacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Misją Centrum ma być utrzymanie i rozwój unijnych zdolności i możliwości badań, technologii i przemysłu w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, niezbędnych dla wzmocnienia zaufania i bezpieczeństwa Jednolitego Rynku Cyfrowego, a także zwiększenie globalnej konkurencyjności unijnego przemysłu cyberbezpieczeństwa i przekształcenie cyberbezpieczeństwa w kompetencyjną przewagę innych gałęzi przemysłu unijnego.

Według uzasadnienia Unia Europejska stoi przed wyzwaniami w obszarze cyberbezpieczeństwa związanymi z fragmentaryzacją i brakiem spójności działań podejmowanych przez unijne instytucje oraz krajowe społeczności zajmujące się badaniami i innowacją, a także podmioty gospodarcze. "Istnieje pilna potrzeba koordynacji powyższych działań, budowania sieci powiązań i kontaktów oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, co pozwoli na wzmocnienie unijnego potencjału w zakresie cyberbezpieczeństwa" - napisano.

Źródło:
PAP

Komentarze