Reklama

Polityka i prawo

Senacka komisja za ustawą dotyczącą laptopów dla uczniów i bonów dla nauczycieli

Autor. Fot. Compare Fibre/Unsplash

Senacka Komisji Nauki, Edukacji i Sportu poparła we wtorek ustawę o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Celem ustawy jest wyposażenie uczniów klas IV publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w laptopy.

Reklama

Komisja zaproponowała szereg poprawek do ustawy, w większości mają one charakter doprecyzowujący i redakcyjny.

Reklama

Zgodnie z ustawą, co roku - począwszy od roku szkolnego 2023/2024 - kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych otrzymają bezpłatnie laptopy. Dotyczy to także uczniów publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, uczących się w klasach odpowiadających klasie IV szkoły podstawowej.

Zakupu laptopów będzie dokonywał centralnie co roku urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji, na podstawie danych liczby uczniów w danym roczniku przekazanych przez ministra do spraw oświaty i wychowania. Następnie laptopy będą trafiały do organów prowadzących szkoły, które będą przekazywały sprzęt rodzicom uczniów klas IV szkół podstawowych. Laptop przekazany uczniowi będzie stanowił własność jego rodziców.

Reklama

Czytaj też

Laptopy także dla nauczycieli

W ustawie zapisano też, że nauczyciele otrzymają bon o wartości 2500 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Chodzi - jak zapisano w ustawie - o nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostających w stosunku pracy na dzień 4 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Minister właściwy do spraw informatyzacji "ma określić w drodze rozporządzenia, grupy nauczycieli z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uprawnionych do otrzymania wsparcia oraz ich kolejność mając na uwadze typ szkoły i wykładany przez nauczyciela przedmiot, a także sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych".

W trakcie prac nad projektem ustawy w Sejmie wiceminister cyfryzacji Paweł Lewandowski powiedział, że domyślnie wsparciem mają być objęci nauczyciele szkół publicznych, ale mogą fakultatywne być nim objęci także nauczyciele szkół niepublicznych, a także inni pracownicy oświaty.

Zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego za kwotę niższą niż wysokość otrzymanego bonu nie ubędzie uprawniała do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty bonu przez nauczyciela. W przypadku zakupu laptopa lub laptopa przeglądarkowego, którego cena przewyższa wysokość przyznanego bonu, nauczyciel pokryje różnicę ze środków własnych.

Laptopy przekazane uczniom, laptopy zakupione przez nauczycieli za pomocą bonu oraz bony nie będą podlegały egzekucji komorniczej, nie będą także podlegały opodatkowaniu.

Ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli ma być rozpatrywana na posiedzeniu plenarnym Senatu, które rozpoczyna się w środę.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama