Reklama

Polityka i prawo

Rozporządzanie dot. bezpieczeństwa sieci 5G już niebawem

Graf. Katarzyna Głowacka
Graf. Katarzyna Głowacka

Rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa sieci w technologii 5G ma zostać przyjęte w najbliższym czasie dowiedział się portal biznesowy ISBnews.

Projekt rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług ma zostać przyjęty już niebawem. Drobny poprawki wniosło do niego Rządowe Centrum Legislacji. W najbliższym czasie dokument ma zatwierdzić Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji - informuje ISBnews

Komisja Europejska ustaliła, że akt powinien zostać przyjętym do połowy maja jednocześnie wskazując, że sieć 5G będzie jednym z najważniejszych elementów gospodarki cyfrowej. 

W styczniu 2020 roku Komisja Europejska zatwierdziła unijny zestaw narzędzi ograniczający ryzyko zagrożeń dla bezpieczeństwa sieci 5G. Zalecenia te łączą instrumenty ustawodawcze i polityczne, zarówno na szczeblach krajowych, jak i unijnych, które mają zapewnić ochronę unijnych gospodarek, społeczeństw i systemów demokratycznych. I tak państwa członkowskie w oparciu o zestaw narzędzi zobowiązują się do kontynuowania wspólnych działań w celu ochrony sieci 5G i wzmocnić środki zapobiegające zagrożeniom, w tym wprowadzić bezwzględny wymóg wdrażania systemów certyfikacji cyberbezpieczeństwa i nakładać na dostawców i operatorów zaostrzone wymogi, zobowiązujące ich do zapewnienia bezpieczeństwa sieci.

Komisja przypomina, że chociaż za bezpieczeństwo procesu wdrożenia sieci 5G w dużej mierze odpowiedzialni są uczestnicy rynku, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo narodowe spoczywa na państwach członkowskich, to bezpieczeństwo sieci 5G jest kwestią o strategicznym znaczeniu dla całego jednolitego rynku i suwerenności technologicznej UE. Ściśle skoordynowane wdrożenie zestawu narzędzi jest, więc niezbędne, aby zapewnić przedsiębiorstwom i obywatelom UE możliwość pełnego korzystania w bezpieczny sposób z wszystkich zalet tej nowej technologii.

W Polsce wdrożenie 5G napotkało na problemy. 20 maja prezes UKE Marcin Cichy wszczął postępowanie w sprawie unieważnienia dotychczasowej procedury aukcyjnej, w wyniku wejścia w życie przepisów tzw. trzeciej tarczy antykryzysowej. Przepisy te skróciły również kadencję prezesa, która zakończyła się z końcem maja. Minister cyfryzacji Marek Zagórski - jak poinformował pod koniec maja w rozmowie z PAP - liczy na to, że nowe postępowanie selekcyjne, dotyczące rezerwacji częstotliwości z pasma 3,6 GHz pod 5G, zostanie ogłoszone do końca wakacji.

Reklama

Komentarze

    Reklama