Reklama

Polityka i prawo

Resort Cyfryzacji uruchamia cykl szkoleń cyberbezpieczeństwa dla samorządów

Fot. Wolskaola/Wikipedia Commons/ CC 3.0
Fot. Wolskaola/Wikipedia Commons/ CC 3.0

W ramach kampanii #CyberbezpiecznySamorząd Ministerstwo Cyfryzacji uruchamia cykl szkoleń. Resort zaprasza na webinaria pracowników samorządów oraz osoby pracujące w instytucjach czy placówkach podległych samorządom. Pierwsze szkolenie ma się odbyć już 9 czerwca.

Wstęp na webinaria jest bezpłatny. Wystarczy się zarejestrować na stronie https://szkolenia.nask.pl/ - informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Szkolenia organizowane jest wspólnie z zespołem CSIRT NASK. Pierwsze odbędzie się w najbliższy wtorek – 9 czerwca. Kolejne – 19 i 22 czerwca.

Admini

Najbliższe szkolenia przygotowane zostało z myślą o tzw. adminach, czyli pracownikach odpowiedzialnych w samorządach za bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. Na czerwcowe szkolenia Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza adminów z województw śląskiego (9 czerwca), opolskiego (19 czerwca) i mazowieckiego (22 czerwca).

Szkolenie będzie się składać z trzech modułów.

Pierwszy dotyczy przede wszystkim przepisów i stosowania ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

W ramach drugiego bloku eksperci NASK zaznajomią uczestników z analizą rodzajów ataków, sposobami zgłaszania incydentów, reagowania na nie oraz zasadami postępowania z nielegalnymi treściami.

Ostatni moduł zawiera wytyczne i standardy odnoszące się do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, które musi spełnić każdy urząd. Poprowadzą go nasi specjaliści z Ministerstwa Cyfryzacji.

Praktycznie i teoretycznie

Zachęcam do udziału w szkoleniach. To szansa na zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej, a tej - co pokazały incydenty bezpieczeństwa w wielu gminach - pracownicy samorządów potrzebują najbardziej

Marek Zagórski - minister cyfryzacji, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa

Materiały szkoleniowe przygotowano na podstawie doświadczeń z pilotażowych szkoleń, które odbyły się w pięciu województwach: podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim i pomorskim. Wzięło w nich udział blisko pół tysiąca pracowników urzędów. Szkolenie zostało zorganizowane wspólnie z Akademią NASK i we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi - informuje ministerstwo cyfryzacji.

Szkolenie dla wszystkich

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada także szkolenia dla wszystkich pracowników samorządów w ramach kampanii „CyberbezpiecznySamorząd”. Ich tematem będzie cyberhigiena.

W trakcie szkoleń samorządowcy poznają m.in.:

  • podstawowe porady i najlepsze praktyki z zakresu cyberbezpieczeństwa,
  • rekomendowane modele usług informacyjnych,
  • rekomendacje dotyczące korzystania z publicznych chmur obliczeniowych.

W webinariach wezmą udział specjaliści Ministerstwa Cyfryzacji, zespołu CSIRT NASK oraz zaproszeni eksperci, m.in. reprezentujący podmioty uczestniczące w Programie Współpracy w Cyberbezpieczeństwie.

Odpowiednie zabezpieczenie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie cyberbezpieczeństwa jest niezbędne do ich funkcjonowania. Istotne jest jednocześnie stosowanie podstawowych zabezpieczeń technologicznych i procedur bezpieczeństwa, jak również popularyzacja wiedzy na temat cyberzagrożeń. Przypominamy o zgłaszaniu wszelkich niepokojących incydentów na stronie CERT Polska

Juliusz Brzostek, dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa NASK

#CyberbezpiecznySamorząd

Kampania #CyberbezpiecznySamorząd obejmuje szkolenia, warsztaty i ćwiczenia, jak i bezpośrednie wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w reagowaniu na zagrożenia w sieci. Jej głównym celem jest podniesienie poziomu odporności systemów informacyjnych administracji publicznej.

Zapraszam do aktywnego udziału w naszej kampanii, przekazywania propozycji i uwag dotyczących jej przebiegu oraz inicjatyw planowanych lokalnie, które mogą być propagowane jako najlepsze praktyki. Wspólnie twórzmy #CyberbezpiecznySamorząd

Marek Zagórski - minister cyfryzacji, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa

AK/Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji

Reklama

Komentarze

    Reklama