Reklama

Polityka i prawo

„Przechodzimy do kolejnej fazy realizacji polityki innowacyjnej w Polsce" - Hub Innowacji Cyfrowej na Politechnice Łódzkiej

fot. Michał Oziębło / Wikipedia / CC BY-SA 3.0
fot. Michał Oziębło / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Kampus Politechniki Łódzkiej stanie się miejscem pilotażowego programu sieci 5G – wspólnego programu Ericssona, Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Politechniki Łódzkiej. Nowo podpisana umowa z Ministerstwem Rozwoju umożliwi utworzenie tzw. Hubu innowacji Cyfrowej. Projekt będzie dotowany z ministerialnego programu „Przemysł 4.0” w kwocie ośmiu milionów złotych.

„Przechodzimy do kolejnej fazy realizacji polityki innowacyjnej w Polsce. W poprzedniej kadencji wypracowaliśmy fundamenty ekosystemu. Teraz przychodzi czas na intensywną pracę, związaną m.in. z podnoszeniem kompetencji cyfrowych Polaków. W tym celu uruchamiamy huby innowacji cyfrowych. Przez najbliższe dwa lata, będą one dla przedsiębiorców, innowatorów i studentów, miejscem dostępu do wysokiej jakości usług szkoleniowych doradczych i demonstracyjnych. Mam nadzieję, że w konsekwencji przyniesie to erupcję kreatywności i pomysłów, które znajdą swoją niszę rynkową i odniosą sukces” – zauważa minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Ericsson odpowiada za budowę radiowej sieci dostępowej (RAN) w technologiach 4G i 5G. Firma dostarczy rozwiązania sieci rdzeniowej wraz z systemem zarządzania, a także zapewni utrzymanie infrastruktury. Wydzielona i niezależna sieć telekomunikacyjna, obejmie swoim zasięgiem kluczowe budynki Kampusu Politechniki Łódzkiej – czytamy w nocie prasowej firmy Ericsson będącej dostawcom rozwiązań do projektu. Budowa sieci rozpoczęła się w listopadzie a zgodnie z planem ma zostać uruchomiona w drugim kwartale 2020 roku.

Zgodnie z założeniami Hub Innowacji Cyfrowej 5G będzie świadczył usługi dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze technologii 5G. Hub, jak czytamy w nocie prasowej, będzie pełnił rolę publicznego centrum innowacji, które połączy wszystkie podmioty w łańcuchu wartości technologii 5G.

"Pilotażowa sieć 5G umożliwi przedsiębiorcom przygotowanie aplikacji dla nowych, innowacyjnych usług w dedykowanym środowisku testowym. Dopięciem całości ze strony Politechniki Łódzkiej jest budowa Centrum Kompetencji 5G i Portalu Informacyjno - Komunikacyjnego 5G. Część portalu będzie służyć profesjonalnemu technologicznemu podejściu, a część ogólnie dostępna będzie miała charakter prospołeczny. Świat nam ucieka i musimy z wejściem w technologie 5. generacji przyspieszyć" – dodał prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej.

Sieć Hubów Innowacji Cyfrowych stanowi element realizacji programu Komisji Europejskiej Cyfrowa Europa. Ma objąć możliwie najszerszy obszar Starego Kontynentu i przyczynić się do udostępnienia wiedzy technologicznej i zaplecza doświadczalnego z zakresu transformacji cyfrowej uczestnikom rynku. Usługi w zakresie testów i doświadczeń świadczone przez centra innowacji cyfrowych będą mogły obejmować także inne technologie prorozwojowe przyczyniające się do wdrożenia nowych rozwiązań. Dotacje na ich rozwój będą przyznawane bezpośrednio przez Komisję Europejską – zaznaczono w nocie prasowej.

Reklama

Komentarze

    Reklama