Reklama

Polityka i prawo

Szykują się podwyżki w sektorze publicznym. Pomoże Fundusz Cyberbezpieczeństwa

Fot. Mohammad Rahmani/Unsplash/Domena publiczna
Fot. Mohammad Rahmani/Unsplash/Domena publiczna

Powstanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa przewiduje projekt ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Środki z funduszu będą przeznaczone na świadczenie teleinformatyczne. Proponowane przepisy zostały przyjęte przez rząd w trybie obiegowym 12 listopada 2021 roku i skierowane do Sejmu. 

Projekt ustawy zakłada, że świadczenie teleinformatyczne będzie dodatkiem do wynagrodzenia osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem, co ma pozwolić na pozyskanie i utrzymanie specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym.

Z Oceny Skutków Regulacji (OSR) wynika, że Fundusz Cyberbezpieczeństwa będzie państwowym funduszem celowym, a jego dysponentem - minister właściwy do spraw informatyzacji. W roku utworzenia Fundusz Cyberbezpieczeństwa zostanie zasilony środkami z budżetu państwa (do 150 mln zł), Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (do 100 mln zł) i z Funduszu Szerokopasmowego (do 100 mln zł).

W uzasadnieniu do projektu napisano, że wobec wzrastającej liczby cyberataków, pojawiających się nowych zagrożeń i coraz większej dostępności usług publicznych online, instytucje publiczne odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo państwa muszą dysponować wysoko wykwalifikowaną kadrą.

Rynek specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa jest jednak rynkiem bardzo konkurencyjnym. Wynagrodzenia oferowane w sektorze prywatnym znacznie przewyższają wynagrodzenia oferowane przez instytucje publiczne, które są ograniczane określonymi widełkami płacowymi. Szczególnie negatywnym zjawiskiem jest odpływ kadr z sektora publicznego na rzecz podjęcia pracy na rynku prywatnym” - napisano.

Podkreślono, że niezbędne w ocenie projektodawcy jest zatem wprowadzenie odpowiednich rozwiązań, które pozwolą na utrzymanie specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama
Źródło:PAP

Komentarze