Reklama

Polityka i prawo

Premier wprowadził stopień alarmowy ALFA-CRP

fot. Kancelaria Premiera / filckr
fot. Kancelaria Premiera / filckr

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wprowadził na terytorium całego kraju 1. stopień alarmowy ALFA-CRP. Obowiązuje on od 23 stycznia do końca 29 stycznia. Powodem tej decyzji jest 75. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

ALFA-CRP jest pierwszym w czterostopniowej skali stopniem dotyczącym zagrożeń w cyberprzestrzeni. Jego wprowadzenie oznacza m.in. wprowadzenie wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych administracji publicznej oraz systemów wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, sprawdzenie kanałów łączności pomiędzy podmiotami biorącym udział w reagowaniu kryzysowym oraz dokonanie przeglądu procedur  związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP. 

Stopnie alarmowe: ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP, DELTA-CRP, wprowadza się w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, które odnosi się do systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w ich skład. Stopień alarmowy wprowadza premier lub, w przypadkach niecierpiących zwłoki, minister spraw wewnętrznych, informując premiera. W obu wypadkach należy zasięgnąć opinii ABW.  

Szczegółowe zadania wynikające z realizacji stopni alarmowych określone zostały w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

Wraz z ogłoszeniem stopnia ALFA-CRP na terenie całego kraju, Prezes Rady Ministrów  wprowadził również 2. stopień alarmowy BRAVO w woj. małopolskim, 1. stopień alarmowy ALFA  na terenie całego kraju.

Wcześnie stopnień alarmowy wprowadzono m.in z uwagi na wybory parlamentarne (2019 r.) oraz Światowe Dni Młodzieży (2016 r.). 

Reklama

Komentarze

    Reklama