Reklama

Polityka i prawo

Powołanie Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy

Fot: pixbay/geralt
Fot: pixbay/geralt

Minister Cyfryzacji zapowiedział utworzenie specjalnej grupy roboczej mającej zająć się kwestiami rozwoju tzw. IoT czyli internetu rzeczy. Główną ideą ma być ścisła współpraca innowacyjnych podmiotów gospodarczych z administracją państwową, a w konsekwencji rozwój gospodarki. 

Grupa Robocza ma zająć się identyfikacją potrzeb w obszarze internetu rzeczy oraz wskazywaniem rozwiązań stymulujących rozwój podmiotów komercyjnych. Jednym z obszarów, którym zajmie się grupa będzie analiza regulacji prawnych obowiązujących aktualnie w Polsce. Co ciekawe, Ministerstwo Cyfryzacji nie zamyka katalogu podmiotów wchodzących w skład grupy roboczej. Na swojej stronie zachęca do udziału w pracach i zgłaszaniu swoich kandydatur. Termin zgłoszeń mija 10 sierpnia 2018 roku. Zaproszenie dotyczy przedstawicieli środowisk biznesowych, ale także organizacji pozarządowych czy środowisk naukowych. 

Idea internetu rzeczy jest zjawiskiem dość młodym, ale już powszechnym. Sam termin po raz pierwszy użyty był przez Kevina Ashtona w 1999 roku. Od tego czasu koncepcja dynamicznie się rozwija. Szacunki wskazują, że rynek IoT w 2019 roku osiągnie pułap przekraczający 1 bln dolarów. Najczęstsze zastosowania są w obszarach inteligentych urządzeń gospodarstwa domowego, pojazdów, urządzeń sportowych oraz inteligentnych budynków. IoT jest także nierozerwalnie połączony z kwestią Big Data, smart city czy sztuczną inteligencją.  

Reklama

Komentarze

    Reklama