Reklama

Polityka i prawo

Polska podpisuje list intencyjny z Litwą w sprawie automatycznych samochodów [Forum Ekonomiczne w Krynicy 2018]

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji
Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji oraz Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury oraz przedstawiciele Rządu Republiki Litwy podpisali w Krynicy Zdrój list intencyjny dotyczący wspierania rozwoju automatycznych samochodów.

Celem listu jest promowanie technologii automatycznych samochodów (CAD) dla wspierania zrównoważonej mobilności, innowacji oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Sygnatariusze wyrażają w nim wolę współpracę w zakresie zaawansowanych technologii łączności elektronicznej dla potrzeb automatycznych samochodów, w tym- stworzenia sieci 5G na odcinku Via Baltica Warsaw (Polska) - Kowno (Litwa) oraz dalej, do Wilna (Litwa) w celu zapewnienia ich interoperacyjności.

Przedstawiciele rządów Polski i Litwy zgodzili się w nim również współpracować z innymi państwami w tym zakresie.

Podpisane porozumienie jest zgodne z duchem listu intencyjnego podpisanego w Rzymie 23 marca 2017 r. przez 27 państw UE oraz Norwegię i Szwajcarię.

Już w 2014 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad RP oraz Administracja Dróg Litwy wraz z partnerami na Łotwie i w Estonii uzgodniły, że Via Baltica stanie się „pilotażową drogą dla wdrażania nowych rozwiązań w zakresie inteligentnych systemów transportowych. Via Baltica posłużyłaby jako środek współpracy, wymiany informacji, wiedzy i najlepszych praktyk, które mogłyby następnie zostać wdrożone w sieci drogowe zaangażowanych krajów bałtyckich.”

Reklama

Komentarze

    Reklama