Reklama

Polityka i prawo

Polscy eksperci angażują się w prace dotyczące europejskiego cyberbezpieczeństwa

FOT. TUMISU/ PIXABAY
FOT. TUMISU/ PIXABAY

Reprezentanci Ministerstwa Cyfryzacji przyczyniają się do tworzenia europejskich struktur bezpieczeństwa poprzez aktywne współtworzenie Grupy Współpracy NIS. Do tej pory pomogli przy napisaniu siedmiu istotnych dokumentów, które zawierają przydatne zalecenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Grupa Współpracy powstała na podstawie artykułu 11 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/1148, która dotyczy zwiększania środków bezpieczeństwa teleinformatycznego na terytorium Unii Europejskiej. Celem jaki przyświecał utworzeniu Grupy Współpracy było wsparcie i ułatwienie strategicznej współpracy oraz wymiana informacji między państwami członkowskimi w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Unii Europejskiej. Grupę tworzą narodowi eksperci z dziedziny bezpieczeństwa cybernetycznego oraz specjaliści z Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji. W pierwszym przypadku Polskę reprezentują przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji.

Do największych jak do tej pory osiągnięć ekspertów w zakresie skutecznego wdrażania założeń Dyrektywy NIS należą:

  • Cybersecurity Incident Taxonomy (Klasyfikacja incydentów bezpieczeństwa), opracowany w lipcu br. dokument proponuje m.in. prostą i wspólną klasyfikację poważnych incydentów, których obsługa wymaga współpracy w ramach UE.

  • Identification of Operators of Essential Services (Reference document on modalities of the consultation process in cases with cross-border impact), czyli propozycja Grupy jak identyfikować operatorów usług kluczowych, w przypadku gdy prowadzą one działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim UE.

  • Guidelines on notification of Operators of Essential Services incidents (Zalecenia procedury zgłaszania incydentów operatorów usług kluczowych), opisuje m.in. procedurę, od strony technicznej, jak wygląda zgłaszanie przez organy właściwe w państwach oraz przez narodowe CSIRTy incydentów bezpieczeństwa u operatorów usług kluczowych.
Reklama

Komentarze

    Reklama