Reklama

Polityka i prawo

Podmioty unijne i państwa członkowskie na rzecz cyberbezpieczeństwa. Trwają ćwiczenia Blue OLEx 2019

Fot. Thijs ter Haar/flickr
Fot. Thijs ter Haar/flickr

Komisja Europejska, ENISA oraz 23 państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska biorą udział w dwudniowym (2-3 lipca) ćwiczeniu Blue OLEx 2019 w ramach grupy współpracy powołanej dzięki mechanizmowi dyrektywy NIS. Wydarzenie ma miejsce w Paryżu i dotyczy głównie zarządzania kryzysowego związanego z incydentem w cyberprzestrzeni.

Ćwiczenie jest wspólną inicjatywą Francji oraz Hiszpanii. W ten sposób oba państwa chcą zachęcić przedstawicieli innych członków UE oraz instytucji unijnych do większej aktywności w tego typu przedsięwzięciach. W wydarzeniu w Paryżu biorą udział przedstawiciele 23 państw, Komisji Europejskiej oraz ENISY. „Blue OLEx 2019 to ćwiczenie, które ma umożliwić państwom członkowskim określenie efektywnych procedur współpracy i wymiany informacji, aby wspólnie zarządzać sytuacjami kryzysowymi związanymi z cyberatakami” – wskazuje Guillaume Poupard, dyrektor generalny ANSSI (francuski organ ds. cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa sieci i informacji).

Jednym z celów jest opracowanie mechanizmów, które mogłyby zostać wdrożone w celu skutecznego zarządzania kryzysem w cyberprzestrzeni dotykającym państwa członkowskie UE. Niemniej istotne jest też pogłębienie współpracy na poziomie operacyjnym w przypadku pojawienia się zagrożenia. Co więcej, wskazuje się, że to innowacyjne ćwiczenie zapoczątkuje również szerszą debatę między państwami członkowskimi, Komisją Europejską i ENISA na temat obecnych oraz przyszłych wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem Europy.

Wnioski z Blue OLEx 2019 zostaną wykorzystane do opracowania europejskich procedur współpracy i wymiany, które stanowić będą uzupełnienie już istniejących rozwiązań na poziomie technicznym oraz politycznym.

Reklama

Komentarze

    Reklama