Polityka i prawo

Ocena projektu dyrektywy NIS2_NCBC

Fot. Gov.pl/Domena publiczna
Fot. Gov.pl/Domena publiczna

"Konieczne i niezbędne będzie wypracowanie nowych, nieistniejących dotychczas rozwiązań prawnych i proceduralnych w prawodawstwie polskim, co z pewnością będzie stanowić potężne wyzwanie organizacyjne" - komentują eksperci Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Na obecnym etapie procedowania Dyrektywa stanowi dokument koncepcyjny, którego  treść może ulegać zmianom, których kierunki mogą być różne. Niemniej jednak obecny zarys i treść projektu wskazują na wyzwania adaptacyjne do nowych uwarunkowań: pojawiają się nowe podmioty i nowe obszary funkcjonalne. Niesie to za sobą nowe potrzeby w zakresie interoperacyjności.

Konieczne i niezbędne będzie wypracowanie nowych, nieistniejących dotychczas rozwiązań prawnych i proceduralnych w prawodawstwie polskim, co z pewnością będzie stanowić potężne wyzwanie organizacyjne. Wskazany jest aktywny udział MON i NCBC w pracach implementacyjnych na poziomie krajowym.

Wydaje się, iż przedmiotowa dyrektywa powinna być adaptatywna w zakresie sojuszów i koalicji, które nie będą pozostawały bez znaczenia dla wielopoziomowego i wielopodmiotowego cyberbezpieczeństwa, a podmioty pozostające w ścisłej kooperacji i interoperacyjności nie będą podmiotami wyłącznie europejskimi (np. partnerzy z NATO).

Komentarze