Polityka i prawo

Nowy dyrektor ENISY przedstawił swoję wizję cyberbezpieczeństwa

Fot. Bankenverband - Bundesverband deutscher Banken/flickr
Fot. Bankenverband - Bundesverband deutscher Banken/flickr

Juhan Lepassaar objął funkcję dyrektora wykonawczego ENISA. Jego kandydatura już w lipcu została poparta przez zarząd agencji, jednak dopiero teraz może w pełni realizować swoje obowiązki. Równocześnie ENISA celebruje 15 lat działalności na rzecz podnoszenia cyberbezpieczeństwa w Europie.

Juhan Lepassaar pochodzi z Estonii i od pięciu lat jest silnym zwolennikiem rozwoju polityki cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej. W ramach swojej poprzedniej funkcji jako dyrektora ds. UE w biurze rządowym Estonii angażował się w realizację projektów na rzecz wirtualnego bezpieczeństwa Wspólnoty.

Podczas swojego pierwszego przemówienia po objęciu urzędu stwierdził: „cyberbezpieczeństwo przenika wszystkie sektory. Zagadnienia związane z nim są obecnie powszechnie uznawane za kluczowe dla Europy na poziomie politycznym, a nie tylko technicznym. Państwa członkowskie uzgodniły potrzebę zacieśnienia współpracy i podjęcia wspólnych wysiłków w celu opracowania wspólnego podejścia mającego na celu wzmocnienie europejskiej cyberprzestrzeni”.

Juhan Lepassaar opisał również swoją wizję ENISY, wskazując na dwa kluczowe filary: dyrektywę NIS oraz Cybersecurity Act. Nowy dyrektor planuje rozwijać dalszą synergię, a także opracowywanie nowych działań wpływających na poprawę cyberbezpieczeństwa Europy. „Dalsza współpraca w ramach systemu bezpieczeństwa sieci i informacji poprzez dialog za pośrednictwem CSIRT, wykonywanie ćwiczeń sieciowych, a na koniec podnoszenie świadomość na temat cyberbezpieczeństwa i wirtualnej higieny . To moja wizja agencji” – powiedział Juhan Lepassaar w trakcie wystąpienia.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że na mocy aktu ws. cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity ACT) wzmocniona została rola ENISY poprzez nadanie jej stałego i jasno sprecyzowanego mandatu, a także dodatkowych uprawnień, które zwiększają jej wpływ na ekosystem cyberbezpieczeństwa UE.  

Komentarze