Reklama

Polityka i prawo

NASK nawiązuje współpracę z NATO Communications and Informations Agency

Fot. NASK
Fot. NASK

NASK oraz NATO Communications and Informations Agency podpisały umowę o współpracy. W grę wchodzą fundusze na prace badawcze i badawczo-rozwojowe.

NASK podpisał umowę, na mocy której agencja NCI (NATO Communications and Informations Agency) może przekazać instytutowi fundusze na prace badawcze lub badawczo-rozwojowe. Umowa podpisana została na 5 lat. O jej zawarciu NASK poinformował w oficjalnym komunikacie.

Ramowa umowa o współpracy została zawarta w ramach programu współpracy agencji NCI z eksperckimi instytucjami w krajach członkowskich NATO - czytamy w oświadczeniu instytutu. Program ma na celu pozyskanie różnorodnych kompetencji, które w razie potrzeby będzie można wykorzystać do unowocześnienia obronności krajów Sojuszu.

Program ma mieć charakter niekomercyjny i stanowić uzupełnienie istniejących form współpracy i zamówień z sektora przedsiębiorstw. Celem jego realizacji jest wsparcie NCI w jej badaniach naukowych i pracach badawczo-rozwojowych, projektowanie nowych rozwiązań technicznych oraz dostarczanie innego rodzaju usług.

image

Reklama

Komentarze

    Reklama