Reklama

Polityka i prawo

MON powołuje zespół ds. cyberbezpieczeństwa

Fot. ST. SZER. WOJCIECH KRÓL (CO MON)
Fot. ST. SZER. WOJCIECH KRÓL (CO MON)

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powołał zespół zadaniowy do wypracowania propozycji rozwiązań organizacyjnych i prawnych prowadzących do usprawnienia i konsolidacji wykonywania w resorcie obrony narodowej zadań w obszarze informatyki, teleinformatyki i cyberbezpieczeństwa

W skład Zespołu wejdą:

1) Przewodniczący – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Tomasz Zdzikot.

2) Zastępca Przewodniczącego – Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii.

3) Członkowie:

  1. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
  2. Szef Inspektoratu Informatyki,
  3. Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej,
  4. Dyrektor Departamentu Prawnego,
  5. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,
  6. Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6.

Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6 uczestniczy w planowaniu wsparcia dowodzenia oraz działań w cyberprzestrzeni na czas pokoju, kryzysu i wojny.

W pracach Zespołu mogą brać udział eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego. Pełnią oni funkcję doradczą.

Do zadań Zespołu należy dokonanie analizy stanu istniejącego w obszarze zadań realizowanych przez różne instytucje w resorcie obrony narodowej związanych z informatyką, teleinformatyką i cyberbezpieczeństwem oraz wypracowanie rekomendacji. Na przygotowanie analizy zespół ma trzy miesiące. Po tym okresie ma on zostać rozwiązany.

Komentarze