Reklama

Polityka i prawo

Minister Cyfryzacji: prowadzimy działania mające ograniczyć patostreaming

fot. Counselling / pixabay
fot. Counselling / pixabay

„Patostreaming opiera się zatem na naruszaniu norm prawnych i społecznych w sposób absolutnie chuligański” – twierdzi Arkadiusz Marchewka w interpelacji poselskiej skierowanej do ministra cyfryzacji. Pyta w niej jak wygląda współpraca ministerstwa z właścicielami portali społecznościowych w zakresie zwalczania patologicznych treści w Internecie. Odpowiedz Ministra Zagórskiego nie odpowiada wprost na zadane pytania, ale wykazuje przeróżne formy działań, jakie podejmuje ministerstwo. Czy są one wystarczające i pozwolą zniwelować wpływ na dzieci i młodzież tego rodzaju negatywnych treści?

Arkadiusz Marchewka, poseł Platformy Obywatelskiej kierując interpelację poselską do ministra cyfryzacji wskazuje na negatywne aspekty patostremingu, opartego jak czytamy w treści, „na naruszaniu norm prawnych i społecznych w sposób absolutnie chuligański”. Poseł powołując się na zapisy Konstytucji (art. 72) „każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją” oraz na zapisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich wskazuje, że ustanowiono normę, na podstawie której „każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu”.

W odpowiedzi Minister Zagórski wskazał, że Ministerstwo Cyfryzacji podejmuje działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży a także liczne próby ograniczania tego zjawiska w sieci. Jak stwierdza, nie ma jednak bezpośredniego wpływu na rodzaj treści jakie są publikowane w Internecie i uwaga urzędu koncentruje się budowaniu świadomości odnośnie szkodliwości tego zjawiska. Jak wskazuje Minister, podjęto również szeroką kampanię edukacyjną we współpracy z operatorami internetowymi, youtuberami, instytucjami państwowymi (Biurem Rzecznika Praw Dziecka, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, policją i prokuraturą, NASK, Komendą Główną Policji), dziennikarzami i organizacjami pozarządowymi. Wskazał również na organizację debat i kampanii informacyjnej „Nie zagub dziecka w sieci”. 

Minister w odpowiedzi wskazał chyba na najważniejszy środek do walki z patostremingiem – rolę rodziców jako przewodników prawidłowego korzystania z sieci, budowaniu wiedzy oraz umiejętności prawidłowego korzystania z Internetu. Jak podkreślił również i w tym aspekcie ministerstwo wspiera rodziców. To właśnie do nich w szczególności była skierowana kampania „Nie zagub dziecka w sieci”. Do inicjatyw tych należy również Dyzurnet.pl funkcjonujący jako punkt kontaktowy przyjmujący informacje o publikowanych w Internecie treściach, które są̨ niezgodne z prawem lub szkodliwe.

Platforma Dyzurnet.pl prowadzona jest przez NASK. Za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej możliwe jest zgłoszenie nielegalnych lub szkodliwych treści w sieci. Treści można zgłosić również anonimowo.

Reklama

Komentarze

    Reklama