Reklama

Polityka i prawo

Microsoft otwiera oddział do zadań specjalnych w obszarze transformacji cyfrowej

Fot. Microsoft
Fot. Microsoft

W sercu biura Microsoft w Warszawie uruchomiono pierwsze w Europie Centralnej i 46 na świecie Microsoft Technology Center, które pozwoli polskim klientom korzystać z laboratorium kompetencji i wiedzy technologicznej Microsoft oraz partnerów firmy. MTC to przestrzeń do spotkań i wymiany doświadczeń oraz współpracy nad projektami cyfrowej transformacji poszczególnych klientów. To oddział do zadań specjalnych w obszarze cyfrowej transformacji. 

Klienci firmy będą mogli skorzystać z doświadczenia najwyższej klasy ekspertów i wspólnie z nimi identyfikować i rozwiązywać wyzwania, przed jakimi stają ich organizacje. Zaczynając od wizji, poprzez strategię biznesową, architekturę technologiczną, testowanie, aż po gotowy do wdrożenia prototyp. To miejsce, gdzie pomysły stają się faktem.

Microsoft Technology Center (MTC) to globalny projekt Microsoft realizowany na kluczowych rynkach na świecie, który służy rozwiązywaniu realnych wyzwań biznesowych klientów firmy za pomocą technologii. W ramach MTC zespół ekspertów będzie współpracować z polskimi klientami z sektora komercyjnego i publicznego, wspierając ich na drodze cyfrowej transformacji. To właśnie w tym miejscu liderzy biznesu wspólnie z ekspertami technicznymi MTC będą mogli współtworzyć, testować, rozwijać, a następnie wdrażać w swoich firmach transformacyjne rozwiązania oparte o najnowsze technologie, takie jak chmura, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe czy Internet rzeczy.

„Naszą misją w polskim oddziale Microsoft jest wspieranie polskich klientów w ich dążeniu do transformowania swoich biznesów w oparciu o nowe technologie. Microsoft Technology Center uruchomione właśnie w Polsce jest dowodem dojrzałości polskiego rynku i zapotrzebowania na partnerskie podejście do projektów cyfrowej transformacji, w których każdy klient jest przez nas traktowany indywidualnie.

Istotą MTC jest bowiem pogłębiona współpraca z każdym klientem, uwzględniająca jego specyfikę branżową, wyzwania, priorytety biznesowe i wizję rozwoju. Jestem przekonany, że w ten sposób pomożemy naszym klientom osiągnąć ich zamierzone cele dotyczące transformacji cyfrowej, a w rezultacie przyczynimy się do rozwoju silnej gospodarki cyfrowej

Mark Loughran, Dyrektor Generalny w polskim oddziale Microsoft

Istotą MTC jest bowiem pogłębiona współpraca z każdym klientem, uwzględniająca jego specyfikę branżową, wyzwania, priorytety biznesowe i wizję rozwoju” – komentuje Mark Loughran, Dyrektor Generalny w polskim oddziale Microsoft. „Jestem przekonany, że w ten sposób pomożemy naszym klientom osiągnąć ich zamierzone cele dotyczące transformacji cyfrowej, a w rezultacie przyczynimy się do rozwoju silnej gospodarki cyfrowej” – dodaje.

Do MTC zapraszani będą klienci Microsoft, którzy rozpoczęli już swoją podróż w kierunku transformacji cyfrowej i wdrożyli rozwiązania chmurowe w swojej organizacji. Do ich dyspozycji będą eksperci techniczni, przestrzeń wymiany doświadczeń, infrastruktura testowa, a także dostęp do technologii Microsoft oraz rozwiązań firm partnerskich z Polski i z całego świata. Zadaniem tej międzynarodowej społeczności eksperckiej, obecnej od teraz i w Polsce będzie nieustanne dzielenie się swoją wiedzą i wspieranie polskich przedsiębiorstw i instytucji we wdrażaniu innowacyjnych technologii. Poza skrojonymi na miarę sesjami dla poszczególnych klientów w MTC będą przeprowadzane również sesje edukacyjne w zakresie wszystkich technologii chmurowych Microsoft.

Ścieżka w Microsoft Technology Center prowadzi od zdefiniowania problemu do wypracowania rozwiązania i przygotowania go do wdrożenia u klienta. Zwykle taki proces trwa wiele miesięcy. W MTC, dzięki dostępności ekspertów na miejscu oraz stworzonych warunków do koncentrowania się na wyniku, proces ten można skrócić nawet do kilku dni, w zależności od złożoności projektu. MTC jest miejscem, gdzie technologia łączy naszych klientów i partnerów w celu skutecznej realizacji wizji rozwoju biznesu. Naszym głównym zadaniem jest tak wspólnie współpracować, aby polskie przedsiębiorstwa dostały skuteczne narzędzia do rywalizacji na silnie konkurencyjnym rynku, a instytucje publiczne stawały się coraz bardziej przyjazne obywatelowi

Adam Dzwonkowski, dyrektor MTC w Warszawie

 W ramach MTC prezentowany jest między innymi najpopularniejszy scenariusz wśród klientów na całym świecie „Poznaj swojego klienta”, który pozwala lepiej zrozumieć potrzeby klienta w erze cyfrowej. Dla gości MTC dostępna jest również tzw. Aleja Innowacji, w której obecnie prezentowane jest 14 rozwiązań partnerów Microsoft, wyznaczających przyszłość branż: handlu, finansów, produkcji, rolnictwa a także funkcjonowanie miasta przyszłości i które mogą stać się inspiracją naszych klientów. Partnerzy Microsoft, którzy prezentują swoje rozwiązania w ramach Alei Innowacji MTC to firmy Perfect Data, Leaware & M4B. RedNT, Agrisolutions, Ilabo, Solution4Labs, Pentacomp, Photon, eCom, Billennium, Digital Fingerprints, Seedia, Talking Things oraz 3D Printer.

Z zaciekawieniem przyjęliśmy zaproszenie otrzymane od Microsoft Technology Center (MTC) do udziału w sesji dotyczącej rozwoju kompetencji technologicznych oraz warsztatach dotyczących strategicznego wykorzystania zbudowanego w ramach JSW Centrum Kompetencyjnego. Jesteśmy przekonani, że czas spędzony z Architektami MTC zbudował przekonanie, że mamy strategicznego partnera w cyfrowej transformacji grupy JSW. Zdajemy sobie sprawę, że zaangażowanie typu MTC nie sprowadza się do jednego spotkania i zamierzamy wspólnie z Microsoft zbudować mapę drogową, która ma odpowiadać na wyzwania stojące przed naszą organizacją

Piotr Toś, Prezes Zarządu JSW IT Systems

W ramach funkcjonowania MTC klienci firmy przekonają się, w oparciu o międzynarodowe doświadczenia, jak prowadzić cyfrową transformację, uwzględniając specyfikę danej branży, potrzeby klientów i wyzwania stojące przed dalszym rozwojem. Żeby lepiej urzeczywistnić praktyczny aspekt cyfrowej transformacji, eksperci Microsoft wspólnie z partnerami zaprezentowali koncepcję cyfrowej przyszłości dotyczącą branży handlowej oraz produkcyjnej. Są to dwa scenariusze oparte o pakiet rozwiązań technologicznych wspartych chmurą Microsoft, które odpowiadają na najważniejsze wyzwania tych gałęzi biznesu, pozwalając firmom wyprzedzić konkurencję w walce o klienta czy usprawnić bieżącą działalność operacyjną.

Informacja prasowa

Komentarze