Reklama

Polityka i prawo

MC: Sojusz technologiczny kluczem do osiągnięcia cyberbezpieczeństwa

fot. ministerstwo cyfryzacji
fot. ministerstwo cyfryzacji

Czwartek był ostatnim  dniem Forum Ekonomicznego w Krynicy, a tym samym także Forum Cyberbezpieczeństwa, które było organizowane w ramach tego wydarzenia po raz pierwszy.

"Bardzo ważne i ciekawe dyskusje. Bardzo wiele spotkań z naszymi partnerami, przyjaciółmi. Zarówno z Unii Europejskiej, ale także ze Stanów Zjednoczonych. Dużo deklaracji współpracy, dużo konkretnych propozycji, które - mam nadzieję - będą zaimplementowane zarówno w Unii Europejskiej, w administracji, ale także w biznesie" – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski podsumowując efekty krynickich rozmów.

W gronie ekspertów

Dwudniowe Forum Cyberbezpieczeństwa (4-5 września) było okazją do przedyskutowania, w gronie ekspertów i polityków, najważniejszych kwestii związanych z szeroko rozumianą gospodarką cyfrową i cyberbezpieczeństwem. Jego celem była wymiana doświadczeń administracji z sektorem prywatnym oraz licznymi ekspertami z think-tanków, instytutów badawczych, czy uczelni.

Zaproszeni do dyskusji eksperci dyskutowali m.in. o:

  • wpływie nowych technologii na nasze życie,
  • gospodarce cyfrowej jako szansie dla Polski i Europy,
  • strategiach cyberbezpieczeństwa państw i Stanów Zjednoczonych,
  • obronie przed dezinformacją w cyberprzestrzeni,
  • cyberrewolucji w kontekście przemysłu 4.0.

"Ciekawa dyskusja dotyczyła biznesu jutra. To biznes, który wymaga stosowania nowoczesnych technologii. Technologii, które na pewno muszą być bezpieczne. Stąd temat Strategii Cyberbezpieczeństwa, która uwzględnia budowę partnerstwa pomiędzy przemysłem a administracją publiczną, wprowadza regulacje, które umożliwiają stosowanie nowoczesnych technologii, takich jak chmury obliczeniowe" – mówi Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji.

Razem możemy więcej

Jak zgodnie podkreślali eksperci – transgraniczny charakter cyberzagrożeń oznacza konieczność nawiązania ścisłej współpracy międzynarodowej, która jest niezbędna do kształtowania narodowego i międzynarodowego bezpieczeństwa w obszarze nowoczesnych technologii, produktów i usług.

"Kwestia międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania cyberzagrożeń jest kluczowa. Pojedyncze państwa nie będą w stanie same się obronić. Równie ważne jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat cyberbezpieczeństwa. Potrzebujemy ponadnarodowego, ogólnoeuropejskiego programu" – zaznaczył minister Marek Zagórski.

Jak podkreślał szef MC – wspólnie z innymi państwami tworzymy sojusze wojskowe i polityczne. Dziś mógłby im towarzyszyć sojusz technologiczny. 

"Jeśli chcemy, aby przeważył nasz model wartości, musimy wykonać krok naprzód. Potrzebujemy partnerstwa opartego na solidarności i zaangażowaniu. Niezbędne jest współdziałanie zarówno w wymiarze europejskim, jaki i regionalnym. Dlatego Polska przywiązuje ogromną wagę do wszelkich inicjatyw, które konsolidują wysiłki państw, takich jak Grupa Wyszehradzka, czy będąca jeszcze w początkowej fazie rozwoju, inicjatywa Trójmorza" – mówił minister cyfryzacji.

W trakcie krynickiego Forum Marek Zagórski spotkał się m.in. ministrem komunikacji i informatyzacji Rumunii - Alexandrem Petrescu, Khalilem Rouhana – zastępcą dyrektora generalnego w Dyrekcji Sieci Komunikacyjnych Treści i Technologii w Komisji Europejskiej (DG Connect), czeskim wiceministrem przemysłu i handlu – Marianem Piechą, litewskim wiceministrem obrony narodowej – Edvinasem Kerzą oraz Danielem Ragsdalem -  ekspertem ds. Cyber w Biurze Dyrektora ds. badań nad obronnością i inżynierii USA.

"Cyberbezpieczeństwo to dzisiaj jeden z najważniejszych tematów funkcjonowania gospodarki a nawet całego państwa. Mówimy zarówno o zagrożeniu gospodarek i państw, jak i o zagrożeniu indywidualnych osób, których dane mogą zostać przejęte i wykorzystane – mówił w Krynicy minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Powinniśmy mieć świadomość zagrożeń. Celem państwa jest, aby wszystkie systemy, z których korzystają obywatele były bezpieczne" – podkreślał szef MC.

informacja prasowa Ministerstwo Cyfryzacji

Komentarze