Reklama

Polityka i prawo

Krajowy Plan Odbudowy: blisko 4,9 mld euro na transformację cyfrową

fot. moerschy / pixabay
fot. moerschy / pixabay

2,8 mld euro w części grantowej i 2,1 mld euro w części pożyczkowej przewiduje Krajowy Plan Odbudowy, w wersji opublikowanej przez rząd w piątek 30 kwietnia na transformację cyfrową. Łącznie komponent C, opiewa na 4,9 mld euro, co stanowi 13,6 proc. środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO.

Jako cel główny całego komponentu C "Transformacja cyfrowa", wskazuje się wzmocnienie przemian cyfrowych w sektorze publicznym, społeczeństwie i gospodarce.

W komponencie, podzielonym na części grantową i pożyczkową, wyróżniono kilka celów szczegółowych, w tym: poprawę dostępu do szybkiego internetu, rozwój e-usług i ich konsolidacja, tworzenie warunków dla rozwoju zastosowań przełomowych technologii cyfrowych w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie oraz usprawnienie komunikacji między instytucjami publicznymi, obywatelami i biznesem. A także wzrost bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, w tym zabezpieczenie infrastruktury przetwarzania danych oraz cyfryzacja infrastruktury służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Planowane jest zapewnienie bardzo szybkiego internetu na obszarach wykluczonych i likwidacja „białych plam”. Realizowane będą inwestycje związane z rozbudową sieci szerokopasmowej o bardzo dużej przepustowości i pojemności, poprawą jej wydajności i dostępności do punktów dystrybucji w budynkach wielorodzinnych, w domach oraz miejscach świadczenia usług publicznych i dla biznesu. Przyczynią się one do zapewnienia powszechnego zasięgu zaawansowanej łączności bezprzewodowej, w tym sieci 5G, systemów zarządzania i monitorowania.

"Powstała infrastruktura będzie bazować na rozwiązaniach, które umożliwią świadczenie użytkownikom końcowym usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a zarazem będzie gotowa do świadczenia usług o przepustowościach mierzonych w Gb/s, co prowadzić będzie również do osiągnięcia celu Narodowego Planu Szerokopasmowego do 2025 roku w tym zakresie, a także będzie zgodna z celami tzw. Cyfrowego Kompasu" - podano.

Podjęte działania przyspieszą rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), zapewniając każdemu mieszkańcowi Polski oraz podmiotom gospodarczym gwarancję dostępu do szybkiego Internetu i usług cyfrowych - czytamy w dokumencie.

Kolejnym z celów działań w ramach realizacji komponentu C, będzie osiągnięcie wyższego poziomu cyfryzacji procesów i świadczenia e-usług w sektorze publicznym, w obszarach m.in.: administracji publicznej, administracji skarbowej, budownictwa i zagospodarowania przestrzennego, rolnictwa. Powyższe działania usprawnią komunikację między instytucjami, obywatelami i przedsiębiorcami, jak również poprawią efektywność działalności instytucji. Osiągnięcie efektów wzmacniać będzie również wykorzystanie technologii przełomowych takich, jak: sztuczna inteligencja (AI), blockchain, czy internet rzeczy (IoT).

W KPO zaplanowano działania zmierzające do rozwoju nowoczesnej szkoły korzystającej z rozwiązań IT. Oprócz podnoszenia kompetencji, podłączenia szkół i placówek oświatowych do sieci szerokopasmowych oraz wyposażenia pracowni w komputery i inny niezbędny sprzęt, kluczowe jest także wyrównanie dostępu nauczycieli i uczniów do odpowiedniego sprzętu oraz do cyfrowych zasobów i narzędzi wspierających proces kształcenia - podano.

Jak dodano, również zapewnienie organom prowadzącym możliwości realizacji ich indywidualnych potrzeb cyfrowych w zakresie wykraczającym ponad poziom gwarantowany przez państwo.

Trzecim kluczowym celem działań będzie wdrażanie technologii, narzędzi i udogodnień w zakresie cyberbezpieczeństwa użytkowania systemów informacyjnych w sektorze publicznym i prywatnym - czytamy.

Plan przewiduje wsparcie ukierunkowane na poprawę dostępności bezpieczeństwa i niezawodności działania infrastruktury krytycznej ośrodków obliczeniowych i narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania) niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych przez szerokie spektrum podmiotów, m.in. administracyjnych, leczniczych, oświatowych, opiekuńczych.

Istotnym elementem jest wypracowanie standaryzacji i rozbudowy zabezpieczenia infrastruktury krytycznej w zakresie zabezpieczenia danych w ośrodkach obliczeniowych na potrzeby bezpieczeństwa oferowanych e-usług. Dodatkowo, w ramach modernizowania systemu alarmowania i ostrzegania wdrożony zostanie system oparty na rozwiązaniach cyfrowych (w miejsce funkcjonującego systemu analogowego), a służby państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo zostaną wyposażone w rozwiązania umożliwiające zwiększenie zdolności współpracy i dyslokacji - podano W KPO.

"Jednocześnie podwyższenie jakości e-usług oferowanych m.in. przez administrację publiczną i kluczowe sektory gospodarki, wymaga ustandaryzowania procesów przetwarzania danych, co jest szczególnie ważne dla zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych w różnych sektorach gospodarki, zwiększenia odporności na zakłócenia oraz harmonizacji z działaniami Komisji Europejskiej w obszarze federalizacji chmur obliczeniowych" - czytamy w dokumencie.

Krajowy Plan Odbudowy, będący podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy, musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. Na tę kwotę składa się 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek.

image

 

Źródło:PAP

Komentarze