Reklama

Polityka i prawo

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA. Minister powołał Zespół do oceny planów

geralt / Pixabay
geralt / Pixabay

Na mocy zarządzenia podpisanego 14 sierpnia przez Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego powołano Zespół do oceny planów inwestycyjnych zgłoszonych przez przedsiębiorców w toku konsultacji społecznych obszarów białych NGA 2019.

W skład Zespołu wchodzi 13 osób wskazanych imiennie w Zarządzeniu. Są to Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, UKE, Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Do zadań Zespołu należy:

1. ocena planów inwestycyjnych pod względem ich wiarygodności na podstawie:

  1. przekazanych dokumentów uwierzytelniających planowaną inwestycję,
  2. zadeklarowanych środków finansowych planowanych do przeznaczenia na realizację inwestycji,
  3. zadeklarowanej technologii budowy infrastruktury szerokopasmowej lub sieci NGA,
  4. zadeklarowanego harmonogramu realizacji inwestycji;

2. stworzenie listy planów inwestycyjnych, które będą uwzględnione przy tworzeniu listy obszarów białych NGA.

Do 6 września trwają konsultacje społeczne, których celem jest określenie listy białych obszarów NGA.  Obszary te będą stanowiły potencjalny obszar kolejnych interwencji w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Konsultacje polegają na zbieraniu planów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury szerokopasmowej na okres 3 lat. Konsultacje obejmują inwestycje planowane lub realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.

Komentarze