Polityka i prawo

Konferencja „The Future of Standards in Cybersecurity"

Fot. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
Fot. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, we współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN),  Krajową Radą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz podkomitetem ISO/IEC JTC 1/SC 27 już 17 września 2020 roku zorganizują wirtualną konferencję pod nazwą „The Future of Standards in Cybersecurity”.

Głównym celem konferencji jest omówienie aktualnych oraz przyszłych kierunków normalizacji w obszarze cyberbezpieczeństwa. Konferencja zgromadzi specjalistów bezpieczeństwa z Polski oraz z całego świata, którzy podzielą się wiedzą i doświadczeniem w odpowiedzi na wyzwania cyberbezpieczeństwa w XXI w.

Wydarzenie otwiera ogromne możliwości włączenia się w tę międzynarodową dyskusję polskich i międzynarodowych profesjonalistów. Jest adresowane głównie do instytucji, przedsiębiorstw, uczelni oraz ogólnie polskiej społeczności, zajmujących się tematyką cyberbezpieczeństwa. 

Konferencja miała początkowo poprzedzać organizowane w Warszawie  kolejne robocze spotkanie około 350 ekspertów ISO normalizacyjnych z całego świata. Byłaby to niepowtarzalna okazja zgromadzenia wybitnych ekspertów – naukowców i praktyków -  w Polsce oraz stworzenia okazji do zaprezentowania ich wiedzy i doświadczenia, nie tylko w tworzeniu ale też stosowaniu norm z obszaru cyberbezpieczeństwa. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy ze wsparciem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego miał być organizatorem tego spotkania. Niestety, rozwój pandemii COVID-19 zniweczył możliwość fizycznego spotkania ekspertów ISO. Jednak w uzgodnieniu z Kierownictwem ISO została podjęta decyzja o zorganizowaniu w dniu 17 września br. wideo-konferencji, z udziałem ww. ekspertów i specjalistów. 

Rejestracja na konferencję oraz wszelkie informacje na temat programu są dostępne na:  https://nitconference.pl/

Komentarze

    Czytaj także