Reklama

Polityka i prawo

Konfederacja Lewiatan: Agencja Informatyzacji ograniczy konkurencję na rynku usług IT

klawiatura
Autor. Toshiyuki IMAI/Flickr/CC BY-SA 2.0

Przekształcenie Centralnego Ośrodka Informatyki w Agencję Informatyzacji, która otrzyma szerokie kompetencje, może znacząco wpłynąć na ograniczenie konkurencji na rynku usług IT, zwłaszcza związanymi z zamówieniami publicznymi - uważa Konfederacja Lewiatan.

Reklama

Projekt ustawy, która ma umożliwić to przekształcenie może być niezgodny z prawem konkurencji – ostrzega Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan w nadesłanym nam komunikacie.

Reklama

Przypomnijmy, że projekt zakłada przekształcenie COI z instytucji gospodarki budżetowej w Agencję Informatyzacji - państwową osobę prawną. Celem tej zmiany ma być „wyeliminowane czynności administracyjno-organizacyjnych, związanych ze zlecaniem spraw COI, ponieważ staną się one zadaniami własnymi Agencji. Przynajmniej oficjalnie.

Czytaj też

Lewiatan: ograniczenie konkurencji

Natomiast Konfederacja Lewiatan uważa, że rozszerzenie możliwości finansowych Agencji Informatyzacji w zakresie zaciągania zobowiązań i przejmowania wielu zadań (budowa, wdrażanie, rozwój i utrzymanie systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym) może znacząco ograniczyć konkurencję na rynku usług IT.

Reklama

"Utrudniony bądź zdecydowanie ograniczony zostanie dostęp do rynku usług IT dedykowanego podmiotom publicznym. Zmniejszy się konkurencyjność sektora prywatnego, zmaleją jego obroty, co spowolni rozwój firm i wpłynie na tempo wzrostu gospodarczego" - stwierdza organizacja.

"Istnieje też ryzyko naruszenia norm prawa konkurencji, w szczególności poprzez >>upaństwowienie<< części rynku usług IT świadczonych dla podmiotów publicznych, który do tej pory funkcjonował na zasadach nieograniczonej konkurencji oraz budowanie pozycji dominującej Agencji Informatyzacji, co może prowadzić do dalszego i postępującego ograniczania wielkości tego rynku" – wskazuje Eliza Turkiewicz, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Wcześniej prezes UOKiK zwracał uwagę, że "proponowana regulacja, poprzez wyznaczenie zamkniętego kręgu podmiotów, z którymi Agencja będzie mogła współpracować, ogranicza liczbę podmiotów mogących świadczyć usługi na rzecz Agencji Informatyzacji, wyłączając z ww. możliwości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w innej formie organizacyjnej niż wyżej wskazana".

"W rezultacie może ona w sposób negatywny wpływać na konkurencję. W związku z powyższym zasadne jest zmodyfikowanie przepisu w taki sposób, aby jego brzmienie nie ograniczało, możliwości świadczenia usług na rzecz Agencji Informatyzacji jedynie do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi" - stwierdził w swoim stanowisku.

Lewiatan podsumowuje, że państwo ma dowolność w wyborze formy realizacji swoich zadań, jednak jeśli są one wykonywane na wolnym rynku, to każde ograniczenie musi mieć odpowiednią podstawę prawną i nie może naruszać zasad uczciwej konkurencji.

"Ograniczenie wielkości rynku usług IT świadczonych dla podmiotów publicznych oraz zaburzenie konkurencji na tym rynku, poprzez stworzenie uprzywilejowanego gracza wpłynie negatywnie na konkurencyjność rynku i może wywołać daleko idące skutki gospodarcze" - czytamy.

Cieszyński o zmianie COI w Agencję Informatyzacji

W wywiadzie dla CyberDefence24.pl Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM wskazywał, że zamiana COI w Agencję Informatyzacji "to zmiana organizacyjna, która ma usprawnić procesy na linii KPRM – COI".

"Oznacza mniej biurokracji i pełną orientację na rozwój oprogramowania, czy utrzymanie systemów. W efekcie usprawni oraz przyspieszy realizację projektów informatycznych" - oceniał.

Dodał, że "w naturalny sposób liczba pracowników Agencji będzie sumą liczby pracowników COI i osób, które przejdą tam z KPRM".

/Lewiatan/ NB

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Reklama

Komentarze

    Reklama