Reklama

Polityka i prawo

Jakich zasad należy przestrzegać podczas używania technologii rozpoznawania twarzy?

Fot. Maksim Chernishev/unsplash.com
Fot. Maksim Chernishev/unsplash.com

„Wytyczne dotyczące rozpoznawania twarzy” są już dostępne w języku polskim - informuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jakie zasady przewiduje regulacja?

Jak tłumaczy UODO, rozpoznawanie twarzy to automatyczne przetwarzanie obrazów cyfrowych zawierających twarze osób w celu identyfikacji lub weryfikacji tych osób za pomocą szablonów twarzy. Warto zwrócić uwagę, że zastosowania tej technologii są liczne i zróżnicowane, a niektóre z nich mogą poważnie naruszać prawa osób, których dane dotyczą. W jaki sposób?

Na przykład, integracja technologii rozpoznawania twarzy z istniejącymi systemami nadzoru stwarza poważne zagrożenie dla praw do prywatności i ochrony danych osobowych, a także innych praw podstawowych, ponieważ korzystanie z tych technologii nie zawsze wymaga świadomości lub współpracy osób, których przetwarzane są dane biometryczne, z uwzględnieniem np. możliwości dostępu do cyfrowych zdjęć osób fizycznych w Internecie” - wskazuje Urząd.

Kartka z kalendarza

W komunikacie przypominano, że w Dzień Ochrony Danych Osobowych, czyli 28 stycznia 2021 r.,  Komitet Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych przyjął „Wytyczne dotyczące rozpoznawania twarzy”. Dokument dotyczy zastosowań technologii rozpoznawania twarzy, w tym technologii rozpoznawania twarzy na żywo. Wytyczne zawierają wiele wskazówek w odniesieniu do zasad, które powinny być przestrzegane i stosowane w celu zapewnienie nienaruszalności godności ludzkiej, praw człowieka i podstawowych wolności każdej osoby, w tym prawa do ochrony danych osobowych” - czytamy w komunikacie.

Katalog adresatów 

Warto podkreślić, że wytyczne są adresowane do ustawodawców i decydentów, twórców, producentów i dostawców usług oraz podmiotów wykorzystujących technologie rozpoznawania twarzy.

Wśród zaleceń skierowanych do ustawodawców i decydentów wskazano kwestie zgodności z prawem, niezbędnego zaangażowanie organów nadzorczych, certyfikacji oraz konieczności podnoszenia świadomości” - podkreśla UODO.

Jak dodaje, w dokumencie wskazano również zalecenia dla branż takich jak twórcy, producenci i dostawcy usług IT, tak by w tej dziedzinie również zadbano o przestrzeganie ochrony danych osobowych w kontekście m.in. jakości przetwarzanych danych i algorytmów, niezawodności wykorzystanych narzędzi, a także świadomości i rozliczalności. Dokument zawiera także wskazówki w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą.

Zalecenia dla podmiotów wykorzystujących technologie rozpoznawania twarzy obejmują m.in. kwestie zgodności przetwarzania danych z prawem i ich jakości, a także bezpieczeństwa oraz rozliczalności” - czytamy w komunikacie UODO.

Treść „Wytycznych dotyczących rozpoznawania twarzy” znajduje się pod linkiem.

Na podstawie informacji prasowej UODO


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze