Reklama

Polityka i prawo

Jak zwalczyć koronawirusa? Huawei i Deloitte wskazują na 5G

Fot. Pikrepo/CC0
Fot. Pikrepo/CC0

Specjaliści Huawei oraz Deloitte wspólnie przeanalizowali przykłady walki z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, jak i sposoby leczenia COVID-19 w Chinach. Wnioski otrzymane podczas badań zostały zawarte w oficjalnym raporcie udostępnionym opinii publicznej. 

Huawei i Deloitte wspólnie opublikowały oficjalny dokument „Zwalczanie COVID-19 przy pomocy 5G: możliwości usprawnienia systemów publicznej opieki zdrowotnej”. Głównym celem raportu jest ustalenie zapotrzebowania zaangażowanych podmiotów na dane podczas sytuacji kryzysowych. Omówiono w nim, w jaki sposób kluczowe możliwości sieci 5G, takie jak duża przepustowość i małe opóźnienia, mogą zwiększyć skuteczność zapobiegania i leczenia pandemii, a także napędzać cyfrową transformację systemów opieki zdrowotnej w odpowiedzi na poważne katastrofy publiczne w przyszłości.

Opublikowany dokument wskazuje, że rozległe terytorium, wysoce mobilna populacja i ich skomplikowane zapotrzebowanie na zasoby sprawiają, że skuteczność komunikacji i wymiany danych staje się jeszcze ważniejsza dla zarażonych osób oraz powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii.

Jak informuje w materiale prasowym Huawei, na podstawie analizy typowych zastosowań nowej technologii, takich jak obrazowanie termiczne 5G+, karetki inteligentne 5G z monitorowaniem 4K HD oraz platforma do zdalnej konsultacji medycznej 5G, eksperci doszli do wniosku, że wysoka przepustowość i niskie opóźnienia technologii 5G rozwiązują problemy związane z transmisją danych podczas epidemii, a także otwierają możliwości dla świeżych pomysłów i zupełnie nowych metod leczenia. W rezultacie system opieki zdrowotnej skorzysta z krótszych czasów reakcji, lepszego monitorowania pacjenta, dokładniejszego gromadzenia danych i ich analiz, zdalnej współpracy oraz alokacji zasobów. Technologia 5G otwiera także drzwi do stworzenia w przyszłości całkowicie cyfrowych, publicznych platform reagowania kryzysowego, które oparte będą na informacji.

Według Huawei aplikacje 5G stosowane w zwalczaniu epidemii mogą również przyczynić się do opracowania bardziej wydajnego modelu zarządzania inteligentnymi miastami. Możliwości transmisji danych 5G znajdują także zastosowanie w obszarach związanych z urbanistyką, w tym w planowaniu ruchu, inteligentnym bezpieczeństwie publicznym i inteligentnej ochronie środowiska. Powinny one także stanowić inspirację dla samorządów miejskich do poszukiwania nowych modeli zarządzania miastem. Sukces aplikacji 5G w dziedzinie zdrowia publicznego to również zachęta dla firm z innych sektorów do wykorzystania popularności 5G i odkrywania nowych zastosowań tej technologii.

Informacja prasowa Huawei

Reklama

Komentarze

    Reklama