Reklama

Polityka i prawo

Grupa Wyszehradzka na rzecz cyfryzacji. Za nami pierwsze posiedzenie specjalnego organu 

Fot. Ashna/pixahive.com/CC0
Fot. Ashna/pixahive.com/CC0

Identyfikacja obszarów współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej i możliwości uruchomienia regionalnych projektów służących przyspieszeniu procesów transformacji cyfrowej państw V4 - to główne wątki zakończonych już obrad Wirtualnego Sekretariatu ds. Projektów Cyfrowych V4, który w ten sposób zainaugurował swoją działalność. Podczas dyskusji padła jasna deklaracja ze strony Polski w sprawie cyfryzacji. 

Jak przypomina Cyfryzacja KPRM w specjalnym komunikacie do sprawy, z inicjatywy Polski, pełniącej obecnie przewodnictwo w V4, powstał Wirtualny Sekretariatu ds. Projektów Cyfrowych państw Grupy Wyszehradzkiej (ang. Virtual Office for V4 Digital Projects). Plany powołania tej instytucji pojawiły się w lutym br. w podpisanej przez premierów Grupy Wyszehradzkiej tzw. Deklaracji Cyfrowej, czyli dokumentu odnoszącego się do wzajemnej współpracy państw członkowskich przy projektach cyfrowych. 

Podpisując Deklarację kraje należące do V4 przyjęły na siebie obowiązek budowy i rozwijania ram współpracy w obarze kwestii cyfrowych, za pomocą m.in. ustanowienia mechanizmu konsultacji i wyznaczenia specjalnych punktów kontaktowych. „Ich zadaniem będzie bieżąca koordynacja wspólnych projektów cyfrowych V4,  polegających np. na tworzeniu nowych produktów, modeli biznesowych, inwestycji lub badań w zakresie transformacji cyfrowej” - czytamy w komunikacie.

Cyfryzacja KPRM wskazuje, że każdy z premierów państw Grupy Wyszehradzkiej mianował odpowiednio krajowego koordynatora wspólnych projektów cyfrowych V4, na podstawie czego wyłoniono skład Wirtualnego Sekretariatu ds. Projektów Cyfrowych. Wygląda on następująco:

  • Czechy - Petr Očko, wiceminister ds. cyfryzacji i innowacji,
  • Słowacja - Radoslav Repa, dyrektor generalny w Kancelarii Wiceprezesa Rady Ministrów ds. inwestycji i informatyzacji, 
  • Węgry - Károly Balázs Solymár, wiceminister cyfryzacji,
  • Polska - Krzysztof Szubert, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej.

Pierwszemu spotkaniu Wirtualnego Sekretariatu przewodniczył Krzysztof Szubert, a tematem spotkania były identyfikacja obszarów współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej i możliwości uruchomienia regionalnych projektów służących przyspieszeniu procesów transformacji cyfrowej państw V4” - wskazuje Cyfryzacja KPRM.

Naszą rolą jest przełożenie kierunków politycznych wyznaczonych przez liderów V4 na konkretne projekty cyfrowe. Kluczowe będzie nawiązanie ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi, naukowymi i finansowymi, którzy de facto będą faktycznymi wykonawcami tych projektów.

Krzysztof Szubert, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej i koordynator cyfrowej współpracy V4 z ramienia Polski

Razem na rzecz cyfryzacji 

W czasie pierwszego spotkania Sekretariatu koordynator ze strony czeskiej Petr Očko zaznaczył, że agenda cyfrowa nieustannie zyskuje na znaczeniu, co jest jeszcze bardziej widoczne w czasie pandemii koronawirusa i z pewnością zjawisko to nie zniknie w erze postcovidowej. Jego zdaniem szybkość procesu cyfryzacji można zauważyć przede wszystkim po zmianach zachodzących w administracji publicznej. 

Jak podkreśla Cyfryzacja KPRM, Czechy są państwem wysoko uprzemysłowionym, w związku z czym szczególną wagę przywiązują do programów ucyfrowienia małych i średnich przedsiębiorstw (SMEs) oraz rozwoju centrów innowacji cyfrowej (DIH, Digital Innovation Hub). „Czeski wiceminister ds. cyfryzacji i innowacji wskazał też możliwe cyfrowe sektory współpracy Grupy Wyszehradzkiej - regulacje w zakresie AI, HPC (komputery o wysokiej wydajności), tworzenie korytarzy 5G” - czytamy w komunikacie.

Z kolei wiceminister cyfryzacji Węgier Károly Balázs Solymár poparł stanowisko przedstawiciela czeskiego rządu, wskazując, że priorytetem dla jego państwa jest również gospodarka oparta na danych (Data Economy), która również może stanowić pole do tworzenia wspólnych projektów.

Przedstawiciele Węgier i Słowacji mówią jednym głosem, podkreślając, że potencjał w zakresie współpracy jest widoczny także w obszarze międzyuczelnianych pracach badawczo-rozwojowych. Radoslav Repa, reprezentujący naszego południowego sąsiada, zwrócił również uwagę na bardzo ważne znaczenie branży technologii chmurowych i szeroko rozumianego nabywania kompetencji cyfrowych. 

W komunikacie stwierdzono, że wszyscy uczestnicy spotkania bardzo pozytywnie odnieśli się do inicjatywy Polski i zakreślili wiele wspólnych obszarów współpracy. W efekcie przeprowadzonych dyskusji Polska zobowiązała się do przygotowania na następne spotkanie wstępnej propozycji projektów w zakresie współpracy cyfrowej państw V4, uwzględniając konkluzje oraz propozycje zgłoszone przez wszystkie strony zakończonej już debaty.

„Krzysztof Szubert zachęcił również partnerów V4 do dokonania przeglądu krajowych programów odbudowy i nawiązania kontaktów z lokalnym środowiskiem biznesowym. Zaprosił ich także do udziału w 16. edycji Szczytu Cyfrowego ONZ, która w tym roku odbędzie się w Katowicach (6-10 grudnia)” - czytamy w komunikacie Cyfryzacji KPRM.  

Informacja prasowa Cyfryzacji KPRM

image

Komentarze