Reklama

Polityka i prawo

E-dowód już od poniedziałku

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji
Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Dobiega końca jeden z największych projektów, które wdrażała administracja i biznes. Złożenie wniosku o e-dowodów w poniedziałek 4 marca spowoduje, że już po kilkunastu dniach będzie można odebrać e-dowód. Na pierwszy rzut oka jest podobny do obecnego dokumentu, ale występują istotne różnice. 

Niemal 1,5 milionom osób w tym roku kończy się ważność dowodu osobistego. Ci, którzy wniosek o nowy dowód złożą 4 marca i później, dostaną e-dowód, czyli dokument z warstwą elektroniczną.

Czym jest E-dowód?

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

Zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

Tym, co sprawia, że dowody wydawane po 4 marca staną się „e-dowodami” jest warstwa elektroniczna, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz chip. E-dowód działa bezstykowo, co oznacza to, że wystarczy położyć go na czytniku.

Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

  • e-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty)
  • elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).

E-dowód nie jest tym samym co dowód w aplikacji mobilnej. Dane z dowodu osobistego mogą być co prawda dostępne w aplikacji mDokumenty, ale względów formalnych nie pełnią one roli pełnoprawnego dokumentu.

Niewiele wskazuje, żeby miało się to zmienić w najbliższym czasie. Żaden z rządowych resortów obecnie nie prowadzi prac nad tym projektem. 

 Gdzie i jak złożyć wniosek o e-dowód?

Wnioski o wydanie e-dowodu będzie można składać od 4 marca 2019 r. Wszystkie dowody, które będą wydane na podstawie wniosków złożonych po tym terminie, będą mieć warstwę elektroniczną. Jeśli dowód osobisty jest nadal ważny, nie trzeba go wymieniać.

Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód będzie bezpłatna.

Wniosek o dowód z warstwą elektroniczną będzie można składać:

  1. w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania,
  2. przez Internet (więcej informacji na: www.obywatel.gov.pl).

Od 4 marca nieznacznie zmieni się dotychczasowy formularz wniosku. Zostanie poszerzony o możliwość wskazania nowych powodów ubiegania się o dowód osobisty oraz o sekcję z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu osobistego. Przy składaniu wniosku online warto zapoznać się wcześniej z wymogami, jakie powinno spełniać zdjęcie (załączanie niepoprawnie wykonanego zdjęcia to najczęstszy błąd).

Jako rodzic, opiekun prawny lub kurator możesz wnioskować o e-dowód dla dziecka lub podopiecznego.

Gdzie i jak zgłosić zagubienie, kradzież lub uszkodzenie e-dowodu?

Jeśli nie wiadomo, gdzie jest e-dowód, ale wciąż jest nadzieja na jego znalezienie, można go  zawiesić na maksymalnie 14 dni.

Jeśli w tym czasie zawieszenie nie zostanie cofnięte, twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli jednak zdecydujesz się to zrobić przed upływem 14 dni to twój e-dowód będzie znowu ważny.

Wniosek o zawieszenie/odwieszenie dowodu możesz złożyć:

  • w dowolnym urzędzie gminy
  • przez Internet 

Korzystanie z warstwy elektronicznej nie będzie obowiązkowe. Nie ma też obowiązku wymiany dowodów. 

Komentarze