Reklama

Polityka i prawo

Dymisje w Ministerstwie Cyfryzacji

Fot Ministerstwo Cyfryzacji
Fot Ministerstwo Cyfryzacji

Wśród zdymisjonowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego wiceministrów znaleźli się Krzysztof Silicki odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo oraz Krzysztof Szubert, odpowiadający za sprawy międzynarodowe w Ministerstwie Cyfryzacji.

Krzysztof Szubert pracował na stanowisku sekretarz stanu od 17 marca 2017. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na której ukończył specjalizację w zakresie przemysłowych systemów informatycznych. Polski przedsiębiorca od kilkunastu lat związany z branżą informatyczną. Od roku 1998 pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Zarządzającego w firmie CONNECT DISTRIBUTION specjalizującej się w dystrybucji specjalistycznego oprogramowania. Od 2012 Minister Cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club (BCC). Inicjator oraz Przewodniczący Koalicji na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (KRESI). W okresie 2015-2016 członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Od końca 2015 roku Doradca Strategiczny Ministra Cyfryzacji, od maja 2016 Pełnomocnik Ministra ds. Współprtacy Międzynarodowej. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień m.in. Medal Europejski, Gazela Biznesu, Diamenty Forbes’a, wyróżnienie Ministra Gospodarki, czy tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 2016. Autor wielu eksperckich stanowisk, opinii oraz artykułów i komentarzy. Za działalność dla branży IT kilkukrotnie nominowany do tytułu „Postać Rynku IT”.

Krzysztof Silicki pracował w Ministerstwie Cyfryzacji od 5 września 2017 roku. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Pracował w instytucie badawczym NASK od 1992 roku. W latach 2000-2012 pełnił funkcję dyrektora technicznego w NASK. Od roku 2004 reprezentował Polskę w Radzie Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz w Radzie Wykonawczej (od 2013 r.). W 2016 roku został mianowany Wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej ENISA.

W roku 1996 zorganizował pierwszy w kraju zespół reagujący na zagrożenia w internecie – CERT NASK (Computer Emergency Response Team) – od roku 2000 funkcjonujący jako CERT Polska. W latach 1997-1999 reprezentował NASK w FIRST (międzynarodowym forum zrzeszającym zespoły reagujące). Był również pomysłodawcą odbywającej się co roku konferencji SECURE – pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jako dyrektor techniczny inicjował i nadzorował w NASK powstawanie kolejnych generacji sieci internet, a także innowa­cyjnych projektów bezpieczeństwa, takich jak ARAKIS. ARAKIS.GOV realizowany wspólnie z administracją państwową, został uhonorowany godłem Teraz Polska w roku 2010 w kategorii przedsięwzięć innowacyjnych.

Komentarze