Reklama

Polityka i prawo

Dofinansowanie na komputery dla 6-latków? Resort cyfryzacji odpowiada

fot. Tomasz_Mikolajczyk / pixabay
fot. Tomasz_Mikolajczyk / pixabay

Zmiana sposobu nauczania szkolnego i przeniesienie jej przed ekrany komputera spowodowały liczne problemy związane z koniecznością pozyskania sprzętu, umożliwiającego realizację tych zajęć nie tylko przez uczniów, ale i przez nauczycieli. W związku z koniecznością realizacji kształcenia również przez dzieci 6-letnie, posłowie skierowali do ministra cyfryzacji zapytanie odnośnie dofinansowania sprzętu komputerowego.

Posłowie Platformy Obywatelskiej Krzysztof Gadowski, Tomasz Piotr Nowak oraz Jarosław Urbaniak, powołując się na informację umieszczoną na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zgodnie z którą od 1 kwietnia 2020 r. wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do Internetu dla szkół i uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji, skierowali pytanie w formie interpelacji do ministra cyfryzacji.

W interpelacji posłowie wskazali, że również 6-letnie dzieci przedszkolne, realizujące podstawę kształcenia przedszkolnego także muszą spełniać obowiązek przedszkolny. Dlatego też zapytali szefa resortu czy realizacja projektu "Zdalna szkoła" ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa odnosi się również do dzieci przedszkolnych. 

W odpowiedzi Minister Cyfryzacji wskazał, że projekt „Zdalna szkoła” jest kontynuacją projektów realizowanych w oparciu o ustawę o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), która, jak wskazuje Minister w odpowiedzi, jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych szkole w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, zwanej dalej „szkołą”.

Artykuł, na który wskazuje szef resortu wskazuje, że poprzez szkoły wchodzące w skład systemu oświaty rozumie się szkoły: podstawowe, ponadpodstawowe oraz artystyczne, traktując przedszkola jako osobną kategorię. Czyli przedszkola w myśl ustawy nie są traktowane jako szkoły.

Jednocześnie w odpowiedzi minister cyfryzacji podkreślił, że beneficjentem grantu, jest Jednostka Samorządu Terytorialnego, i to ona decyduje o dystrybucji zakupionego sprzętu. Jeśli dana jednostka oświatowa prowadzi klasę zerową (przedszkolną) to samorząd w porozumieniu z władzami szkoły decydują o przeznaczeniu sprzętu. 

Reklama

Komentarze

    Reklama