Reklama

Polityka i prawo

Cyberspotkanie dla dyplomatów. Estońska szkoła letnia dla dyplomatów

geralt / pixabay
geralt / pixabay

80 osób w tym dyplomaci, eksperci i naukowcy z 26 krajów z całego świata wzięło udział w rozpoczętym 22 lipca 5 dniowym szkoleniu „Tallinn Summer School of Cyber Diplomacy”. Jest to pierwsze wydarzenie tego typu organizowane w Estonii. Wydarzenie skupione było wokół zagadnień prawa międzynarodowego, norm w cyberprzestrzeni, roli cyberoperacji we współczesnym konflikcie, poprawa odporności i odstraszania cybernetycznego oraz wolności w Internecie.

Celem szkoły letniej była pomoc dyplomatom z krajów Unii Europejskiej i NATO w pogłębionym zrozumieniu skomplikowanych zagadnień strategicznych i technologicznych związanych z cyberbezpieczeństwem. Wydarzenie miało również służyć wymianie wiedzy eksperckiej i pomocy dyplomatom we wdrażaniu norm i prawa międzynarodowego oraz zrozumieć zagadnienia prowadzenia konfliktów w cyberprzestrzeni oraz roli Cyberdyplomacji w stosunkach międzynarodowych. W oficjalnym komunikacie estońskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Tiirmaa-Klaar estońska ambasadorka cyberdyplomacji, stanowiska powołanego w ramach Ministerstwa, wyraziła pogląd, że zarówno politycy jak i dyplomaci będą stawiani przed wyzwaniem skomplikowanych dyskusji na temat sposobu zapewnienia otwartego i bezpiecznego Internetu dla ludzi i zapewnienia zrównoważonego rozwoju technologii. Jak zaznaczyła „To, co dzieje się w cyberprzestrzeni, w coraz większym stopniu wpływa na stosunki międzynarodowe”.

Wydarzenie zgromadziło wiele prominentnych polityków, pośród których był również Christopher Painter, członek Global Commission on Stability of Cyberspace. Podczas wydarzenia podkreślał konieczność pomocy uczestnikom spotkania w rozumieniu technicznych detali różnych rodzajów ataków, tak aby posiadali podstawową wiedzę w tym zakresie. Podkreślił również potrzebę wypracowania na poziomie Organizacji Narodów Zjednoczonych międzynarodowych norm funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Badania opinii publicznej w Estonii, przeprowadzone wiosną tego roku, wykazały, że temat zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni jest uznawany za coraz ważniejszy problem dla bezpieczeństwa globalnego.

Źródło: Vm.ee / cyberscoop

Komentarze