Polityka i prawo

Co z dofinansowaniem sprzętu dla nauczycieli? Konsultacje publiczne projektu nowelizacji

Fot. jagritparajuli99/Pixabay
Fot. jagritparajuli99/Pixabay

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki wprowadzający możliwość wsparcia finansowego do 500 zł na zakup przez nauczycieli sprzętu do nauki zdalnej, w tym akcesoriów komputerowych lub oprogramowania, trafił we wtorek do konsultacji publicznych.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Konsultacje publiczne projektu noweli potrwają do piątku 13 listopada, do godz. 9.00.

Wprowadzenie programu wsparcia dla nauczycieli pracujących zdalnie w postaci dofinansowania zakupu sprzętu pomocnego w zdalnej edukacji zapowiedział w ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z projektem dofinansowanie będą mogli otrzymać nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i szkołach artystycznych.

Dofinansowanie nie będzie przysługiwać nauczycielom pracującym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych placówkach wychowania przedszkolnego. Dofinansowanie będzie jednorazowe.

Z dofinansowania będą mogły być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania: komputera stacjonarnego, monitora, komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym, kamery internetowej lub wizualizera, statywu, mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki), drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego, myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, pamięci masowej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej, oprogramowania komputerowego lub smartfona.

Z dofinansowania będzie mógł być również pokryty w całości lub w części koszt zakupu usługi dostępu do internetu i sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.

Aby uzyskać dofinansowanie, nauczyciel będzie musiał do 7 grudnia 2020 r. złożyć wniosek do dyrektora szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony. Nauczyciel pracujący w więcej niż jednym miejscu ma złożyć wniosek dyrektora tej jednostki, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze godzin.

Do wniosku trzeba dołączyć kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi wystawionego imiennie na nauczyciela.

Dofinansowanie ma przysługiwać na sprzęt, oprogramowanie lub usługi kupione w okresie od 1 września 2020 r. do 7 grudnia 2020 r.

Wysokość kwoty dofinansowania wynikać będzie z dowodu zakupu, przy czym nie może przekraczać 500 zł. Ma być wypłacona nauczycielowi do 31 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zgodnie z jego treścią do 29 listopada 2020 r. przedłużone zostało ograniczenie funkcjonowania klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Uczniowie i słuchacze tych szkół od 26 października nie mają zajęć stacjonarnych, tylko uczą się zdalnie. Dodatkowo do 29 listopada takim samym ograniczeniem zostały objęte klasy I-III szkoły podstawowej, uczniowie z tych klas też będą uczyć się zdalnie.

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian. Podstawową formą ich funkcjonowania nadal jest tryb stacjonarny, chyba że zgodę na inną formę funkcjonowania (tryb mieszany – gdzie część dzieci ma zajęcia w placówce, a część zdalnie – lub tryb całkowicie zdalny) wyrazi sanepid.

Źródło:
PAP

Komentarze

    Czytaj także