Reklama

Polityka i prawo

Ciąg dalszy dyskusji o pesel. Minister cyfryzacji odpowiada prezesowi UODO

Fot. UODO
Fot. UODO

Jest możliwe tworzenie kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego, które nie zawierają numeru PESEL i takie certyfikaty są aktualnie przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania wydawane – czytamy w piśmie Ministra Cyfryzacji do Prezesa UODO z 15 lipca 2019 r.

Prezes UODO w wystąpieniu z 14 czerwca 2019 r., zwrócił uwagę na potrzebę zmiany przepisów dostosowujących aktualne regulacje prawne dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego do zasad wyrażonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). UODO od dawna zabiega, by numer PESEL nie był jawny w certyfikacie podpisu elektronicznego bądź używany jako identyfikator w usługach cyfrowych. Ma to na celu ochronę obywateli przed np. kradzieżą tożsamości, która rodzi wiele negatywnych konsekwencji.

Minister Cyfryzacji, odpowiadając na wystąpienie Prezesa UODO z 14 czerwca 2019 r., stwierdził, że Ministerstwo Cyfryzacji deklaruje chęć spotkania z krajowymi dostawcami kwalifikowanych certyfikatów podpisów elektronicznych, aby wypracować dobre praktyki prowadzące do ograniczenia wskazywania numeru PESEL we wspomnianym przypadku na rzecz innych znaczników, np. NIP-u, jeżeli osoba fizyczna posiada w chwili zakupu certyfikatu obydwa te numery.

Źródło: UODO

Reklama

Komentarze

    Reklama