Reklama

Polityka i prawo

Bezkarny jak telemarketer? PUODO nakłada karę za uniemożliwienie dokonania kontroli

zdjęcie poglądowe Fot. Pxfuel.com/Domena publiczna
zdjęcie poglądowe Fot. Pxfuel.com/Domena publiczna

Prezes UODO nałożył 20 tys. zł. kary na spółkę Vis Consulting Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach, związaną z branżą telemarketingową, za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli – informuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Właścicielowi spółki grozi nawet odpowiedzialność karna.

Telemarketerzy stosujący nieuczciwe praktyki są prawdziwą zmorą dla abonentów. Prezes PUODO zwraca uwagę, że docierają do niego liczne skargi na działalność firm telemarketingowych oraz nieuczciwych praktykach przez nie stosowanych. Często, na co zwrócił uwagę, telemarketer nie jest wstanie wskazać skąd posiada numer abonenta twierdząc, że został wylosowany przez system lub rozłącza się - co w opinii Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stanowi problem dla posiadaczy telefonów komórkowych i stacjonarnych. 

Decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych katowicka spółka Vis Consulting Sp. z o.o. została ukarana za naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) poprzez niezapewnienie dostępu do danych osobowych i innych informacji oraz pomieszczeń, skutkujące uniemożliwieniem PUODO przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Zapowiedziana kontrola miała zostać przeprowadzona na przełomie lipca i sierpnia ubiegłego roku, jednak po przybyciu kontrolerów do siedziby spółki okazało się, że we wskazanej lokalizacji znajduje się jedynie „wirtualne biuro”. Kontrolerom po licznych próbach udało się skontaktować z pełnomocnikiem spółki, który miał przekazać decyzję o braku możliwości przeprowadzenia działań. Po kolejnych próbach skontaktowania się z podmiotem przez kontrolerów, jej władze podjęły decyzję o likwidacji podmiotu.

Zdaniem PUODO, zachowanie władz spółki świadczy o zamierzonym sposobie unikania kontroli, co stanowi naruszenie przepisów RODO. Tym samym decyzją Prezesa UODO spełnione zostały przesłanki do nałożenia na spółkę kary pieniężnej w wysokości 20 tys. złotych. Jednocześnie regulator nie dopatrzył się przesłanek łagodzących (które mają wpływ na wysokość kary).

W swojej decyzji PUODO wskazał dwie przesłanki, które przeważyły na niekorzyść władz spółki – brak współpracy z urzędem co stanowi naruszenie znacznej wagi (z uwagi na skuteczne uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w wyniku tego działania) oraz świadome udaremnienie przeprowadzenia kontroli i uniemożliwienie PUODO realizacji ustawowych zadań. Co więcej w opinii organu sytuacja rodzi podejrzenie, że uniemożliwienie przez władze spółki przeprowadzenie kontroli miało na celu utrudnienie zebrania dowodów potwierdzających niezgodne z prawem przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych.

Kto udaremnia lub utrudnia kontrolującemu prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych

Co więcej PUODO zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa spółki z art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Tym samym oprócz kary finansowej nałożonej przez PUODO, prezesowi spółki grozi grzywna, kara ograniczenia wolności czy nawet jej pozbawienia do lat dwóch.

Komentarze