Reklama

Polityka i prawo

MC: Podpisano porozumienie na realizację projektu „E-Zamówienia – Elektroniczne Zamówienia Publiczne”

Fot. Wikipedia / domena publiczna
Fot. Wikipedia / domena publiczna

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPCC) oraz Ministerstwo Cyfryzacji działające w partnerstwie z Urzędem Zamówień Publicznych podpisały Porozumienie o dofinansowanie projektu „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Celem Projektu jest efektywny, spełniający potrzeby i oczekiwania interesariuszy zelektronizowany proces udzielania zamówień publicznych w Polsce.  

Projekt obejmuje elektronizację nowych usług, a także poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług w obszarze zamówień publicznych. W wyniku jego realizacji powstanie centralna Platforma e-Zamówień oraz standard komunikacji, dzięki czemu środkami komunikacji i wymiany informacji na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia będą elektroniczne środki informacji i komunikacji.

Czytaj też: MC: 230 tys. obywateli podniesie swoje kompetencje cyfrowe

Platforma e-Zamówienia zapewni kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Polsce umożliwiając skuteczne i efektywne sprawowanie funkcji nadzorczych i sprawozdawczych poprzez funkcjonalność zbierania i udostępniania danych dotyczących procesu udzielania zamówień publicznych z portali oferujących e-usługi w tym obszarze.

Projekt uwzględnia rozwiązania i obowiązki nałożone na państwa członkowskie UE zaimplementowane w obowiązujących przepisach i dyrektywach unijnych dotyczących zamówień publicznych.

Reklama

Komentarze

    Reklama