Reklama

Polityka i prawo

Jeden podpis elektroniczny na całą Unię Europejską

Fot. Wikipedia
Fot. Wikipedia

Wraz z początkiem lipca br. zacznie obowiązywać rozporządzenie unijne, zgodnie z którym każde państwo Unii Europejskiej będzie zobowiązane do uznania podpisów elektronicznych wydanych na terenie krajów członkowskich. Zmiany odczują urzędy, które muszą się przygotować na przyjmowanie dokumentów sygnowanych zagranicznymi e-podpisami.

Od 1 lipca 2016 r. po wejściu w życie nowego rozporządzenia unijnego certyfikaty kwalifikowane, z których korzystają firmy do podpisywania dokumentów w programie Płatnik czy systemie e-Deklaracje,  będą nadal aktualne. Przedsiębiorcy nie mają obowiązku niczego zmieniać. „Zmiana dotyczy wyłącznie urzędów, które muszą przygotować się do przyjmowania i akceptowania dokumentów opatrzonych podpisami kwalifikowanymi weryfikowanymi przy pomocy certyfikatów wydanych w krajach Unii” – powiedziała Elżbieta Włodarczyk, dyrektor linii biznesowej podpisu elektronicznego w Krajowej Izbie Rozliczeniowej (KIR).

„Dotychczas nasze urzędy administracji publicznej były zobligowane do honorowania dokumentów podpisanych przy pomocy certyfikatów kwalifikowanych wydanych przez polskie centra certyfikacji. Rozporządzenie unijne nakłada obowiązek uznawania również certyfikatów wydanych w innych krajach unijnych” – wyjaśniła przedstawicielka KIR. Oznacza to, że po 1 lipca br. przedsiębiorca posiadający niemiecki certyfikat kwalifikowany będzie mógł wysłać dokumenty przez program Płatnik, a polski urząd nie będzie miał prawa odmówić ich przyjęcia.

Nowe prawo pozwala także na wprowadzenie dodatkowych usług zaufania, takich jak pieczęcie elektroniczne czy usługi e-doręczeń i e-walidacji.

Źródło: Infowire.pl

Komentarze