Reklama

Strona główna

Jaka rola państwa w cyberprzestrzeni?

Podczas tegorocznego Forum Teleinformatyki zostaną poruszone kwestie związane z rolą państwa w przestrzeni informatycznej. Od 22 lat w trakcie Forum omawiane są najbardziej aktualne tematy, towarzyszące wykorzystaniu metod i narzędzi teleinformatyki w naszym kraju, w tym tendencje obserwowane w rozwoju polskiego rynku teleinformatycznego.

Uczestnicy tegorocznej edycji zajmą się problemami związanymi z nowoczesnym państwem oraz problemami modernizacji i dopasowania administracji do realiów technologicznych panujących na świecie. Forum poruszy też problemy niechęci administracji do gotowych rozwiązań rozwijanych przez sektor prywatny oraz samą otwartość na zewnętrznych dostawców zasobów i usług. Konferencja przeznaczona jest dla ekspertów informatycznych zajmujących się sektorami publicznymi oraz prywatnymi oraz osób zajmujących się branżą cyberbezpieczeństwa.

Forum pierwszego dnia podzielone jest na cztery sesje zajmujące się tematyką cyberbezpieczeństwa w państwie:

  • Państwo w cyberprzestrzeni – oczekiwania i bariery

  • Infrastruktura informacyjna państwa – stan, wyzwania, perspektywy kluczowych projektów

  • Informacyjne systemy ubezpieczeniowe: usługi, architektury, wymiana danych, bezpieczeństwo

  • Cyberbezpieczeństwo – struktury, technologie, odpowiedzialność

W drugim dniu forum odbędą się trzy sesje równoległe: forum młodych mistrzów – „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”, forum nowych idei – „Synergia telekomunikacji i informatyki - warunkiem cyfrowej modernizacji funkcjonowania państwa” i forum poszukującej administracji terenowej – „Usługi i dobre praktyki do wzięcia: złoto samorządów – Otwarte dane”. Zwieńczeniem programu forum będzie tradycyjnie kocioł dyskusyjny „jakość Infrastruktury informacyjnej a modernizacja funkcjonowania państwa” oraz dyskusja panelowa na temat: „Między strategią a doraźnością – wizja i praktyka Modernizacji państwa”.

Forum odbędzie się w dniach 29-30 września 2016 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS Warszawa-Miedzeszyn.

Organizatorem Forum jest BizTech Konsulting SA, który świadczy usługi informatyczne w zakresach: konsultingu, doradztwa w zakresie doboru i utrzymania licencji Oracle, zapewnienie ciągłości i dostępności działania usług IT, bezpieczeństwa, outsourcingu IT, projektów infrastrukturalnych oraz edukacji.

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji na wydarzenie na stronie Forum Teleinformatyki.

Reklama

Komentarze

    Reklama