Reklama

Armia i Służby

Exatel podpisał umowę o współpracy z Politechniką Warszawską

Fot. Centralny Ośrodek Informatyki
Fot. Centralny Ośrodek Informatyki

W poniedziałek Exatel S.A. podpisał umowę o współpracy z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Inicjatywa obejmuje prace merytoryczne, wymianę wiedzy oraz wsparcie technologiczne sygnatariuszy porozumienia.  

Podpisanie umowy przeprowadzono na terenie gmachu głównego PW w obecności prof. dr. hab. Rajmunda Bacewicza – prorektora ds. nauki Politechniki Warszawskiej. Ze strony uczelni podpis pod dokumentem złożył prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Exatel reprezentował Nikodem Bończa Tomaszewski – prezes zarządu.

Celem tej umowy jest połączenie innowacyjności i energii środowiska naukowego Politechniki oraz infrastruktury, potencjału wiedzy Exatela. Polska firma wspierająca polski świat nauki to świetny przykład zrównoważonego rozwoju. Chcemy, żeby te dwa środowiska razem budowały kapitał społeczny i kapitał wiedzy Polski. Wiedza i kadry to dwa bardzo ważne filary cybersuwerenności.

Nikodem Bończa Tomaszewski, prezes zarządu Exatel S.A.

Zgodnie z umową będziemy korzystać z osiągnięć naukowych Politechniki z obszaru nowoczesnych technologii sieciowych. W efekcie współpracy mają szansę powstać przełomowe produkty teleinformatyczne, które uczelnia będzie mogła szybko wdrożyć. Będzie to możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu laboratoriów PW zbudowanych w ramach krajowej infrastruktury badawczej PL-LAB.

Czytaj też: Exatel Security Day 2017. Telekomunikacja stała się krwioobiegiem dla państwa [Cyberdefence24.pl TV]

Z satysfakcją witam podpisanie umowy między Politechniką Warszawską i firmą Exatel, która jest operatorem sieci telekomunikacyjnej. Liczymy na to, że wiedza i doświadczenie specjalistów z naszej uczelni oraz potencjał Exatela zostaną w pełni wykorzystane we wspólnych przedsięwzięciach i projektach.

prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, Politechnika Warszawska

Po podpisaniu umowy wspólnie z przedstawicielami PW wydaliśmy oświadczenie o planach rozszerzenia współpracy. Między innymi ma ona dotyczyć obsługi teleinformatycznej laboratoriów Politechniki Warszawskiej, gdzie będziemy dostarczać połączenie światłowodowe niezbędne w badaniach nad technologiami sieciowymi.

Dziękuję wszystkim pracownikom Politechniki Warszawskiej i Exatela, którzy doprowadzili do podpisania tej umowy. Jestem pewny, że to dopiero pierwszy krok na drodze do lepszej przyszłości.

Nikodem Bończa Tomaszewski, prezes zarządu Exatel S.A.

Komentarze